Motiverende gespreksvoering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Het motiveren van patiënten is één van de lastigste en grootste uitdagingen in de praktijk. Voor patiënten die niet luisteren of uw adviezen niet opvolgen, is Motiverende Gespreksvoering dé manier om zonder stress de patiënt te bereiken. Deze techniek werkt niet door de patiënt te overtuigen maar door de eigen motivatie van de patiënt te vergroten. Patiënten willen wel veranderen maar niet veranderd worden. De mondhygiënist leert dan ook de patiënt te begeleiden bij het veranderingsproces dat de patiënt doormaakt. U leert de verschillende fasen van de gedragsverandering te herkennen en hoe de bijbehorende interventies toe te passen. De leerstof wordt u aangeboden in tekst, instructieve video’s met tips en daarnaast ziet u hoe het in de praktijk in zijn werk gaat door middel van uitgespeelde casussen.

Preview

Leerdoelen

De cursist:

 • kan omschrijven in welke fase van gedragsverandering de patiënt zich bevindt
 • kan herkennen welke interventies nodig zijn om de patiënt te motiveren
 • kan uitleggen waarom en wanneer, welke interventie moet worden toegepast
 • heeft inzicht in de interactie die hij/zij met de voorlichting oproept
 • kan de aangeboden communicatieve vaardigheden combineren met de verworven inzichten

Docent

 • Ellen Zwart

  Ellen Zwart is sinds 2001 actief als communicatietrainer in het onderwijs en de gezondheidszorg. Daarvoor heeft zij 25 jaar als mondhygiënist gewerkt. Haar opleiding tot communicatietrainer heeft zij gevolgd aan het NTI-NLP instituut te Limmen in 1999. Sinds 2010 is zij ook lid van het NTI-NLP gilde voor trainers.

  Zij geeft trainingen op het gebied van motiverende gespreksvoering en werkt ook als trainingsacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang