Parodontale ondersteunende behandeling (nazorg) in het paro-traject

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Nazorg wordt ook wel supportive periodontal treatment genoemd, oftewel ondersteunende parodontale behandeling. Deze term doet meer recht aan de complexiteit en inhoud van deze fase. In deze cursus, gegeven door dr. Geerten-Has Tjakkes, worden allerlei aspecten van deze fase belicht. Eerst is er kort aandacht voor de nieuwe richtlijn parodontologie in de algemene praktijk, daarna wordt stilgestaan bij de plaats van de nazorg in het paro-traject. Er is aandacht voor de doelen en onderdelen van de nazorg, waarbij ook een demonstratie te zien is. Ook wordt de nazorg in een breder perspectief en theoretisch kader geplaatst door de bespreking van diverse achtergrondartikelen. Aan het einde van de cursus is er aandacht voor nazorg bij implantaten en bespreekt de docent een aantal casussen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u de indicatie(s) van de parodontale nazorgbehandeling
 • kunt u de nazorgbehandeling op het juiste moment uitvoeren
 • kunt u met de juiste frequentie de nazorgbehandelingen en evaluaties uitvoeren
 • kunt u op correcte wijze nazorgbehandelingen uitvoeren bij implantaten
 • kunt u rekening houden met de beperkingen en mogelijkheden van een nazorgbehandeling

Docent

 • dr. Geerten-Has Tjakkes

  Geerten-Has is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen is hij gepromoveerd op de afdeling MKA van het UMCG. Vervolgens heeft hij de post-initiele opleiding Periodontology and Implantology aan het ACTA en UMCG gevolgd. Op het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde is hij voorzitter van de expertisegroep Parodontologie, waar hij werkzaam is als docent en onderzoeker. Daarnaast is hij als parodontoloog NVvP en implantoloog werkzaam in zijn verwijspraktijk De Parododontoloog in Groningen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang