Gezondheidsrecht - Klachten en claims

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Lunch and learn is een nieuw concept van CME-Online. In een half uur wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken over een deelgebied van de tandheelkunde. In deze lunch and learn staat het gezondheidsrecht centraal, specifiek gericht op klachten en claims.

In deze korte cursus wordt uitgelegd bij welke instanties een patiënt een klacht kan indienen. Ingezoomd wordt op de Wkkgz-klacht en een tuchtprocedure: wat is een Wkkgz-klacht en wat schrijft de wet dan voor om te doen? Voor wat betreft het tuchtrecht worden de volgende vragen beantwoord; welke klachten kunnen daar worden ingediend, hoe verloopt een procedure, aan welke normen wordt getoetst en hoe kan je optimaal verweer voeren om een maatregel zo veel mogelijk te vermijden? Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen complicaties, incidenten en calamiteiten. Bij de laatste twee schrijft de Wkkgz voor om een aantal acties te ondernemen. De cursus wordt afgesloten met tips & tricks om zo goed mogelijk met onvrede van een patiënt om te gaan.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus bent u:


 • bekend met de verschillende soorten klachteninstanties
 • weet u wat u moet doen bij een Wkkgz-klacht
 • weet u hoe een tuchtprocedure verloopt
 • kunt u het onderscheid maken tussen een incident en een calamiteit en weet u wat u in beide situaties moet doen
 • heeft u handvatten voor het voeren van een klachtgesprek

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang