Gezondheidsrecht - Beroepsgeheim

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Lunch and learn is een nieuw concept van CME-Online. In een half uur wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken over een deelgebied van de tandheelkunde. In deze lunch and learn staat het gezondheidsrecht centraal, specifiek gericht op het beroepsgeheim. 

In deze cursus wordt ingegaan op de leeftijdscategorieën van minderjarige patiënten, die bepalend zijn voor de vraag of het beroepsgeheim jegens ouders geldt. Ook is van belang te weten wie de vertegenwoordiger is van een meerderjarige patiënt omdat ten opzichte van anderen een geheimhoudingsplicht bestaat. Vervolgens worden de wettelijke beroepsgeheimregels op een aantal bijzondere gevallen toepast, zoals de situatie dat de advocaat van een patiënt om informatie vraagt, de politie informatie wenst te verkrijgen of een toezichthoudende instantie als IGJ inzage wenst te krijgen in een medisch dossier.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:


 • weet u hoe ver de geheimhoudingsplicht strekt, onder meer ten opzichte van collegae, politie/justitie, toezichthouders als IGJ en zorgverzekeraars
 • heeft u bekendheid verkrijgen in hoeverre de geheimhoudingsplicht geldt tijdens klachtprocedures
 • weet u hoe om te gaan met beroepsgeheim in geval van minderjarige en wilsonbekwame meerderjarige patiënten
 • weet u of aan een verzoek van de patiënt om een verklaring af te geven mag of moet worden voldaan

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang