Gezondheidsrecht - Dossiervoering en patiëntenrechten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Lunch and learn is een nieuw concept van CME-Online. In een half uur wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken over een deelgebied van de tandheelkunde. In deze lunch and learn staat het gezondheidsrecht centraal, specifiek gericht op het dossiervoering en patiëntenrechten.

Een goed dossier is van groot belang. Onder meer in een klachtprocedure. In deze korte cursus wordt aangegeven wat daarin hoort te worden genoteerd. Daarnaast worden de diverse rechten van patiënten met betrekking tot het dossier uitgelegd. Deze rechten moeten in acht worden genomen. Anders leidt dat mogelijk ook weer tot een klacht.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:


 • weet u wat in een medisch dossier moet worden genoteerd
 • bent u bekend met de patiëntenrechten ter zake van het medisch dossier (de bewaartermijn, recht op vernietiging, correctie etc.)

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang