Promo Z1

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

CME-Online bezit het NRTO-keurmerk en onderschrijft daarmee de Gedragscode van de NRTO. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat CME-Online voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie: www.nrto.nl/keurmerk.  

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen (NRTO)
Voor iedereen die cursussen van CME-Online volgt niet vanuit een professionele verplichting.

Algemene voorwaarden beroep en bedrijf
Voor iedereen die cursussen van CME-Online volgt voor de verplichte herregistratie in zijn beroepsregister.

NRTO Keurmerk