Cursusinformatie

Het syndroom van Korsakov

Informatie: 

Deze cursus wordt momenteel geactualiseerd.

Het syndroom van Korsakov ontstaat vaak ten gevolge van langdurig en overmatig alcoholgebruik en daarmee gepaarde gaande zelfverwaarlozing en ondervoeding. Stoornissen in het gebruik van alcohol behoren tot de grootste problemen binnen de gezondheidszorg in Nederland. Chronisch alcoholgebruik kan ernstige gevolgen hebben op zowel individueel als maatschappelijk terrein. Een van de gevolgen is het syndroom van Korsakov. De maatschappelijke kosten zijn hoog.

Iedere specialist ouderengeneeskunde heeft wel een of meerdere patiënten met het syndroom van Korsakov op zijn of haar (psychogeriatrische) verpleeghuisafdeling en kent de problematiek. In deze cursus vindt u een uitgebreide beschrijving van het syndroom van Korsakov en van de geheugenstoornissen en de executieve functiestoornissen die er het gevolg van zijn. Bovendien wordt de empathisch-directieve benadering belicht waarbij het belang naar voren komt van een specifieke benadering en woonomgeving met als speerpunt 'structuur'.

28 november 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de oorzaken van het ziektebeeld
  • kent u de aandoeningen die kunnen ontstaan als gevolg van chronisch alcoholgebruik
  • herkent u een Wernicke-encephalopathie
  • kunt u de specifieke geheugen- en executieve functiestoornissen beschrijven, die voorkomen bij het syndroom van Korsakov
  • heeft u kennis van de behandelmogelijkheden van de patiënt met het syndroom van Korsakov
  • heeft u kennis van de benaderingswijze en noodzakelijke omgevingsfactoren van patiënten met het syndroom van Korsakov
  • kent u het belang van een dagprogramma 
Docent: 

dr. I.J. Gerridzen

Ineke Gerridzen is specialist ouderengeneeskunde en werkzaam bij Atlant te Beekbergen. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de langdurige zorg en behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov. In 2020 is zij aan de VU gepromoveerd op het proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes’. In dit proefschrift beschrijft zij de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven. 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners