Cursusinformatie

Schouwen: de wet en het verpleeghuis

Informatie: 

Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk. Er moet vooral ook een oordeel gevormd worden over de aard van overlijden. En de arts moet specifieke stappen ondernemen. Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie? Wat als de datum van overlijden onbekend is? Gelden er andere regels indien het overlijden plaatsvindt in een verpleeghuis? Er zal worden ingegaan op de verschillende postmortale verschijnselen. Hoe kunnen deze helpen bij het onderzoek naar de aard of datum van overlijden? Er wordt ingegaan op de (administratieve) afhandeling van de schouw en/of overdracht aan de gemeentelijke lijkschouwer. In de laatste module komt het schouwen in het verpleeghuis aan de orde en worden verschillende complexe verpleeghuiscasussen aan u voorgelegd.

Deze cursus zal ingaan op de belangrijkste wetten en richtlijnen, er zal kennis opgedaan worden over de begrippen lijkschouw en behandelend arts.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Preview video: 

5 januari 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u globaal de relevante bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging beschrijven
 • kunt u omschrijven wat de termen behandelend arts, gemeentelijke lijkschouwer, lijkschouw en lijkvinding inhouden
 • kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het begrip doodsoorzaak en aard van overlijden
 • weet u wanneer u wel een verklaring van overlijden mag afgeven en wanneer niet
 • weet u wat u moet doen als u zelf niet een verklaring van overlijden mag afgeven
 • weet u wat u moet doen bij een onverwacht en onverklaard overlijden
 • kunt u de aard van overlijden bij verschillende casussen beredeneren
 • weet u wat een ‘calamiteit’ inhoudt en wat u in zo’n geval moet doen
 • kent u de verschillende onderdelen van de uitwendige lijkschouw
 • kunt u vier postmortale verschijnselen bij een lijkschouw opnoemen en weet u wanneer deze zich voordoen
 • kent u de regels van het beroepsgeheim rond het overlijden en weet u wat u wel en niet aan de FA, nabestaanden en politie mag mededelen
 • bent u op de hoogte van de inhoud van Handreiking Lijkschouw van de KNMG en Richtlijn Lijkschouw van het NHG
Docent: 

drs. K.E. van den Hondel

Karen van den Hondel (1985) is forensisch arts bij Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR). Zij is docent forensische geneeskunde aan het Erasmus MC en begeleidt coassistenten van de Universiteit Leiden en het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast is zij als ontwikkelaar, hoofddocent en tentamencoördinator van het keuzeonderwijs CSI aan de Maas voor 2e jaars geneeskundestudenten verbonden aan het Erasmus MC. Karen behaalde haar artsendiploma in 2013 aan het Erasmus MC in Rotterdam. In 2010 behaalde zij haar Master klinische epidemiologie, eveneens in Rotterdam. In 2005 behaalde zij haar propedeuse Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze bezig met haar promotieonderzoek in de forensische geneeskunde over het onderwerp ‘lijkschouw’. In 2017 heeft zij aan de Universiteit Maastricht en Open Universiteit de opleiding Deskundige in Strafzaken afgerond. Zij is lid van de commissie Wetenschap en Onderwijs FMG. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan op gebied van forensische geneeskunde/lijkschouw in kader van haar promotieonderzoek.

drs. A.W. Wandel
Anita Wandel is specialist ouderengeneeskunde sinds 2000. Na 8 jaar in verpleeghuis Rosendaal in Utrecht te hebben gewerkt en 2 jaar in Australië, is zij sinds 2010 werkzaam in Soest. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in de geriatrische revalidatie. Daarnaast is Anita werkzaam bij SOON, zij houdt zich daar bezig met de inhoud van de Star(t)classen, het ABCDE van de acute ouderengeneeskunde voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tijdens haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde heeft zij onderzoek gedaan naar de redenen waarom de (toentertijd nog) verpleeghuisarts wel of niet overlegt met de schouwarts bij (twijfel over) niet-natuurlijk overlijden. Hierover is het artikel ‘Niet-natuurlijke dood; (dood)gewoon of niet’ in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 12-2002, gepubliceerd. Sindsdien is zij nog steeds betrokken bij, en regelmatig in overleg met de schouwarts, de officier van justitie en politie over de richtlijn ‘Niet-natuurlijk overlijden in het verpleeghuis’ in de regio Midden-Nederland.
Reviewer: 

prof. dr. U.J.L. Reijnders
Udo Reijnders is forensisch arts bij de GGD Amsterdam, afdeling Forensische Geneeskunde. Daarnaast is hij als docent en gastdocent forensische geneeskunde onder meer verbonden aan de VU, de UvA, de NSPOH en het Politie Opleidingscentrum. Hij publiceerde vele artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners