Cursusinformatie

Interculturele palliatieve zorg

Informatie: 

De gemiddelde leeftijd van migranten in Nederland stijgt, het komt daardoor steeds vaker komt het voor dat niet-westerse migranten palliatieve zorg nodig hebben. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er bepaalde etnische verschillen in en cultureel bepaalde voorkeuren voor symptoombestrijding. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen specifieke kennis en communicatie­vaardig­heden.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

In module 1 komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Module 2 bespreekt de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

16 november 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus:

  • kunt u culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde noemen
  • kunt u culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde beschrijven
  • kunt u culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
  • kunt u etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase opsommen
  • kunt u uitleggen welke cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase bestaan
  • kunt u zich bedienen van de mogelijkheden om te communiceren met niet-westerse migranten in de palliatieve fase
  • kunt u het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven
Docent: 

prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh

Maria van den Muijsenbergh (1956) is huisarts en bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij senior onderzoeker bij Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, in Utrecht. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de ervaringen van patiënten, naasten en huisartsen met palliatieve zorg door de huisarts (Leiden, 2001) en was copromotor bij de promotie van Fuusje de Graaff over palliatieve zorg aan Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Zij is hoofdaanvrager van het ZonMw-project over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond: ‘In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten’. Haar onderzoek, onderwijs aan studenten geneeskunde en nascholing aan huisartsen en andere hulpverleners richt zich in het algemeen op de zorg voor mensen met een migratieachtergrond en sociaal kwetsbare groepen. Ze verzorgt daarnaast frequent nascholingen en onderwijs op het gebied van interculturele communicatie, gezondheidsverschillen en palliatieve zorg voor migranten.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

dr. G. Boland

Gudule Boland is senior projectleider en adviseur bij Pharos en heeft daar naast het medicijnprogramma en het programma seksuele gezondheid ook twee projecten rond palliatieve zorg onder haar hoede: een voor mensen met een migratie-achtergrond ('In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten') en een voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (‘Goed begrepen’). Zij werkte voorheen jarenlang in Latijns-Amerika, Azië en Afrika met analfabete en laaggeletterde boeren en later voor grote internationale programma’s rond seksuele gezondheid. Zij studeerde sociale geografie van de ontwikkelingsgebieden, waarop zij ook promoveerde.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

drs. J. van der Velden

Jolanda van der Velden is waarnemend huisarts in Breda en is als adviseur werkzaam bij Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Als tropenarts heeft zij in het verleden ervaring opgedaan met werken in andere culturen. Voor Pharos geeft Jolanda trainingen/workshops aan professionals in de zorg met als aandachtspunten zorg aan migranten en laaggeletterden.

 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners