Cursusinformatie

Privacywet AVG: wat moet en wat mag?

Informatie: 

In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, van toepassing. Met de komst van de AVG wordt afscheid genomen van onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. Hoewel de bouwstenen waaruit de AVG bestaat voor een deel overeenkomen met die uit de Wbp, brengt de AVG ook veel verandering.

Organisaties, en dus ook zorgverleners, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, krijgen meer rechten. Bovendien worden boetes op niet-naleving van de wet hoger, kunnen organisaties gehouden zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, een Privacy Impact Assessment uit te voeren en dienen ze rekening te houden met privacy by default en privacy by design. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zal u dus rekening mee moeten houden.

Vanzelfsprekend vallen ook zorgverleners als huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en mondhygiënisten onder de AVG. In de cursus zullen de veranderingen door het van toepassing zijn van de AVG voor zorgverleners helder in kaart worden gebracht en per deelonderwerp worden besproken. Onder meer zal worden besproken wat de AVG inhoudt en wat er verandert ten opzichte van de situatie van vóór mei 2018.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

23 april 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u inhoudelijk meepraten over de AVG
  • kunt de gevolgen die de wet voor u als zorgverlener met zich meebrengt omschrijven
  • bent u bekend met de uitgangspunten van de AVG
  • kent u de kernbegrippen en weet wat u dient te handelen op basis van de AVG
  • kunt u, ook bij schending van de wet, bijvoorbeeld in het geval van een datalek, correct handelen
Docent: 

mr. M. Weij

Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is legal counsel bij BDO en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.  

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners