Cursusinformatie

Advance care planning

Informatie: 

Als specialist ouderengeneeskunde heeft u relatief veel ervaring met gespreksvoering rond het levenseinde en het vastleggen van doelen in het behandelplan van verpleeghuispatiënten. Een middel hierbij is advance care planning (ACP).  ACP is een proces waarbij patiënten en hun vertegenwoordigers ondersteund worden om in terugkerende dialoog met zorgverleners – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige behandelingen en zorg te bepalen. ACP vindt idealiter plaats vóórdat ouderen/chronisch zieken ernstig ziek zijn of opgenomen worden in een verpleeghuis. U verricht als specialist ouderengeneeskunde uw werkzaamheden daar waar uw expertise nodig is (in verpleeghuizen, de thuissituatie, het ziekenhuis) en kunt dus uw ACP-expertise ook inzetten buiten het verpleeghuis.

Aan de hand van casuïstiek en theorie wordt in deze cursus het proces van ACP doorlopen, zodat u zich hierin verder kunt bekwamen en profileren.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

13 augustus 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u omschrijven wat advance care planning is
  • kunt u de relevantie van advance care planning voor de kwaliteit van zorg uitleggen
  • kunt u de beoogde resultaten van advance care planning benoemen
  • kunt u de mogelijke aanleidingen voor advance care planning herkennen
  • kunt de relevante gesprekspunten en gespreksvaardigheden die nodig zijn bij advance care planning combineren
  • kunt u de verschillende rollen en taakverdeling van betrokken disciplines beschrijven
  • kunt u beschrijven op welke wijze u zich als specialist ouderengeneeskunde kunt profileren op het gebied van advance care planning
Docent: 

drs. M. Verkuylen

Margot Verkuylen (1963) studeerde geneeskunde in Nijmegen. Vanaf 1991 werkte zij als arts in verschillende verpleeghuizen in de regio West-Brabant. In 1995 rondde zij haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde af, en in 2005 de kaderopleiding palliatieve zorg. Van 1995 tot 2011 vervulde zij diverse functies bij Surplus, een grote organisatie met verschillende verpleeghuislocaties en verzorgingshuizen in de regio Breda/Zevenbergen. Zo is zij daar gedurende 8 jaar de behandelend arts geweest op de unit voor palliatieve zorg. Daarnaast was zij consulent en actief binnen het netwerk palliatieve zorg Breda e.o., en gedurende bijna 10 jaar coördinator van het geriatrisch centrum voor multidisciplinair onderzoek bij kwetsbare ouderen in de eerste lijn en advisering aan huisartsen. Inmiddels is Margot Verkuylen arts van hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen en docent aan de Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde aan VOSON, UMC St Radboud. Daarnaast is zij werkzaam bij het huisartsenteam Mathenessestraat in Breda, als medebehandelaar voor kwetsbare ouderen.

 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

drs. F. Horstink
Drs. Franca Horstink-Wortel (1971) studeerde vanaf 1989 geneeskunde in Groningen waarna zij haar coschappen liep aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens was zij korte tijd werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg gevolgd door de functie van arts-assistent longgeneeskunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Tijdens de huisartsenopleiding koos zij ervoor om over te stappen naar de specialisatie verpleeghuisgeneeskunde, die zij volgde aan de VU. Sindsdien werkt zij in zowel de intra- als extramurale ouderenzorg waarbij zij steeds meer belangstelling kreeg voor de palliatieve zorg. Zij kreeg de mogelijkheid om de kaderopleiding palliatieve zorg te doen en werkt sinds geruime tijd als medisch consulent in twee palliatieve consultatieteams. Daarnaast geeft Franca met veel plezier onderwijs in de palliatieve zorg.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners