Cursusinformatie

Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking

Informatie: 

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Soms is de ziekte sterk progressief, waardoor een deel van de patiënten op relatief jonge leeftijd in een verpleeghuis wordt opgenomen. In verpleeghuizen heeft de specialist ouderengeneeskunde meestal te maken met patiënten die al gediagnosticeerd zijn. Daarnaast komt, vooral door medicatie en medicamenteuze interacties, (atypisch) parkinsonisme bij verpleeghuisbewoners vaak voor.

Patiënten die niet langer thuis kunnen functioneren, worden bij acute problemen veelal opgenomen in een ziekenhuis of in een zorginstelling voor langdurige zorg en verblijf. Bij opname in een zorginstelling voor langdurig verblijf is het aan de specialist ouderengeneeskunde en zijn team om behandeldoelen en –strategieën vast te stellen en uit te voeren. De behandeling, die (vooralsnog) voornamelijk medicamenteus is, vraagt een multidisciplinaire aanpak.

In deze cursus komt aan bod hoe de ZvP en APS bij verpleeghuisbewoners te behandelen zijn, hoe de daarbij behorende complicaties te herkennen zijn en welke behandeling in te stellen is om de kwaliteit van leven van deze patiënten zo goed mogelijk te borgen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

29 augustus 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u verschillende behandeldoelen en -strategieën van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (APS) bij ouderen en verpleeghuisbewoners weergeven
  • hebt u een overzicht over de belangrijkste behandelvormen, met informatie over behandelfrequentie en risico’s
  • kunt u toelichten welke aanpak bij de behandeling van verpleeghuispatiënten met de ZvP en parkinsonisme bruikbaar is
  • kunt u een patiënt met de ZvP en APS informeren over de voor hem optimale behandeling
Docent: 

dr. M. van den Heuvel-Olaroiu
Marinela Olaroiu (1955) studeerde geneeskunde aan de universiteit van Craiova in Roemenië. Aansluitend volgde zij de opleiding tot huisarts, en voegde daar in 1996 de specialisatie acupunctuur aan toe. In 2000 promoveerde zij tot doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Boekarest; haar dissertatie schreef zij over het onderwerp ‘De cellulaire effecten van gepulste elektromagnetische golven (Diapulse)’. Vanaf 2001 volgde zij in Nederland de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tussen 1980 en 2000 werkte zij als huisarts in diverse praktijken; daarnaast heeft zij enige jaren huisartsen opgeleid, en van 1998 tot 2000 was zij voorzitter van de Roemeense Vereniging van Huisartsen. Tussen 2001 en 2010 werkte mevrouw Olaroiu achtereenvolgens als verpleeghuisarts (in opleiding) bij de Schutterhof in Brunssum, de Mondriaan Zorggroep in Heerlen en de Extramuraal Geestelijke Gezondheidszorg in Maastricht. Naast haar dagelijkse werk is zij enige jaren secretaris geweest van het Roemeens-Nederlands ontwikkelproject palliatieve zorg in Roemenië, en sinds 2008 is zij hoofdredacteur van PALIATA (Roemeens-Engels tijdschrift over palliatieve zorg). Sinds 2010 werkt dr. Olaroiu als vrijgevestigd arts.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners