Cursusinformatie

Pijn bij kwetsbare ouderen

Informatie: 

Pijn komt veel voor bij kwetsbare ouderen, en hindert hen in het alledaagse leven. Comorbiditeit zorgt voor extra complicaties en is een factor gebleken voor inadequate behandeling. Met name bijkomende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie, bemoeilijken de diagnostiek. Artsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van pijnbeleving bij ouderen, en de communicatie over pijn wordt gehinderd door communicatiestoornissen. Naast onderbehandeling, komt ook overbehandeling voor, vooral waar het gaat over geneesmiddelen zoals tramadol en NSAID’s, die bij kwetsbare ouderen over het algemeen veel meer bijwerkingen dan positief effecten hebben.

Deze cursus bespreekt achtergronden, diagnostiek en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie. Ook komt aan de orde hoe een goed pijnbeleid voor kwetsbare ouderen kan worden bereikt door de organisatie van zorg te verbeteren.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

5 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van module 1:

  • kunt u de epidemiologie van pijn bij kwetsbare ouderen beschrijven
  • kunt u het pijngedrag van de kwetsbare ouderen verklaren op basis van hun pijnbeleving en coping
  • kunt u non-verbale uitingen van pijn bij mensen met dementie herkennen
  • kunt u een pijnobservatielijst bij mensen met dementie gebruiken voor diagnostiek en evaluatie
  • kunt u de verschillen tussen nociceptieve pijn, neuropathische pijn en centrale pijn herkennen


Na het volgen van module 2:

  • bent u in staat om een kwetsbare oudere met chronische pijn op de juiste wijze volgens de Verenso-richtlijn medicamenteus te behandelen
  • heeft u inzicht in de mogelijkheden van, en noodzaak tot, het inzetten van non-farmacologische behandelmogelijkheden bij pijn bij kwetsbare ouderen
  • kunt u de organisatorische aspecten beschrijven wanneer een goed pijnbeleid voor een organisatie opgezet gaat worden
Docent: 

prof. dr. W.P. Achterberg

Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz in Leiden en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Hij was voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso, 2011) en vice-voorzitter van de Europese samenwerkingsgroep (EU-COST) Pain and Impaired Cognition, especially dementia (2011-2015). Wilco’s missie is om de kwaliteit van leven van de allerkwetsbaarste ouderen te verbeteren; het adequaat behandelen van pijn staat hierin centraal. Naast diverse onderzoeken op het gebied van pijn bij dementie, leidt hij ook studies naar pijn bij COPD en pijn bij afasie, en is hij betrokken bij diverse studies naar pijn bij kwetsbare ouderen thuis. Hij heeft scholingen gegeven aan geneeskundestudenten, medisch specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen, zowel nationaal als internationaal. Hij laat zich hierbij leiden door zowel de wetenschap (experimenteel en toegepast) als de ervaringen van patiënten, en betrekt hierin ook de input vanuit de negen lidorganisaties van het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland (UNC-ZH). 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners