Cursusinformatie

Revalidatie na een heupfractuur

Informatie: 

Oudere kwetsbare mensen vallen vaak en een van de ernstigste gevolgen is het breken van een heup. De typische heupfractuurpatiënt is een alleenwonende vrouw van 80-plus met meerdere nevendiagnosen die thuis is gevallen. De mortaliteit is hoog en ook bereiken velen niet meer het niveau van functioneren van vóór de fractuur. De behandeling in het ziekenhuis en de revalidatie na ontslag dient multidisciplinair volgens een ketenprotocol plaats te vinden. De klinisch geriater is bij voorkeur medebehandelaar in het ziekenhuis en de specialist ouderengeneeskunde coördineert de geriatrische revalidatie.
Deze cursus bespreekt de epidemiologie, de diagnostiek, behandeling en de multidisciplinaire revalidatie van ouderen met een gebroken heup. Patiëntkenmerken en de preventie en behandeling van vroege en late complicaties komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de organisatie van ketenzorg en evidence based interventies in de revalidatie.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

18 december 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van module 1 kunt u:

 • de epidemiologie van heupfracturen beschrijven
 • een heupfractuur fysisch diagnostisch herkennen
 • in grote lijnen de indicaties voor chirurgische behandelingen bij de diverse typen heupfracturen opnoemen
 • de risicofactoren van de verschillende behandelingen benoemen
 • de niet-chirurgische postoperatieve complicaties herkennen en behandelen
 • tromboseprofylaxe en osteoporosepreventie en behandeling na de chirurgische behandeling toepassen volgens protocol

Na het volgen van module 2 kunt u:

 • beschrijven welke factoren van belang zijn voor een goede triage in het ziekenhuis
 • de (evidence based) fysiotherapeutische interventie benoemen
 • de mogelijkheden van andere disciplines, zoals psychologie, diëtiste en ergotherapie in de revalidatie opnoemen
 • de meest optimale organisatie van zorg en behandeling in de hele keten beschrijven
 • de indicaties, de wetenschappelijke onderbouwing en de organisatie van samenwerking in de eerste lijn voor ambulante voortzetting van de revalidatie omschrijven
Docent: 

dr. R. van Balen

Dr. Romke van Balen (1953) behaalde zijn artsendiploma in Rotterdam in 1978. Na twee jaar chirurgische en gynaecologische ervaring werd hij in 1981 voor Memisa uitgezonden naar het Muthale Hospital in Kenya. In 1984-85 volgde hij de huisartsenopleiding. Vanaf 1985 werkte hij als specialist ouderengeneeskunde bij Laurens, locatie Antonius Binnenweg in Rotterdam, waarvan ruim 10 jaar als coördinator van de vakgroep artsen. In 2003 promoveerde hij op het proefschrift ‘Hip fractures in the elderly’. Van 2003 tot 2011 was hij groepsbegeleider bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het LUMC. Sinds 2003 is hij senior onderzoeker bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, met aandachtsgebied geriatrische revalidatie. 

 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners