Cursusinformatie

Blaaskatheters in het verpleeghuis

Informatie: 

Katheters worden in het verpleeghuis veel gebruikt. Katheters geven helaas ook veel problemen. In de dagelijkse praktijk zijn het vooral de verzorgenden die blaaskatheterisaties uitvoeren, maar juist bij complicaties wordt de arts geraadpleegd. Het is daarom belangrijk dat elke arts competent is en vertrouwd met katheteriseren; hij/zij moet de complicaties kennen die bij het katheteriseren op kunnen treden.
Katheterisatie moet ook niet onderschat worden. Het is voor de patiënt een (zeer) onaangename ervaring. Bovendien heeft katheterisatie een aanzienlijke morbiditeit, en zelfs mortaliteit. Zo mogelijk moet katheterisatie dan ook worden vermeden. Soms ontkomt men er echter niet aan.

In deze cursus komt aan bod welke de indicaties tot blaaskatheterisatie zijn, wat voor types blaaskatheter er bestaan, en hoe men volgens de regelen der kunst moet katheteriseren. Vervolgens besteedt deze cursus aandacht aan de problemen die - op korte en op lange termijn - door het katheteriseren kunnen ontstaan, en hoe men deze problemen het hoofd kan bieden.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

29 december 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de indicaties noemen die nopen tot blaaskatheterisatie
  • weet u welk type katheter u moet gebruiken
  • kunt u de verschillende katheterisatietechnieken omschrijven
  • kunt u de complicaties die kunnen optreden bij het inbrengen en verwijderen van een katheter beschrijven
  • kunt u de door katheters veroorzaakte urineweginfecties opnoemen, en weet u wanneer u wel of niet een antibioticum moet voorschrijven
  • weet u om te gaan met problemen als lekkage, blaaskrampen, verstopping, hematurie
Docent: 

drs. H. Reedijk

Hein Reedijk (1960) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na vier jaar op diverse plaatsen te hebben gewerkt als arts-assistent (respectievelijk psychiatrie, interne geneeskunde en neurologie) is hij sinds 1991 als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Cordaan in Amsterdam. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde was hij van 1992 tot 2002 docent bij de stichting Na- en Bijscholing te Amsterdam. Sinds 2003 is hij stagebegeleider (opleider) van huisartsen in opleiding, en van 2006 tot 2014 was hij ook opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Sinds 2011 is hij docent bij Gerion voor de opleiding tot casemanager dementie en (sinds 2014) ook voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens is hij lid van het NAH-consulententeam Amsterdam (SIGRA).

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners