Cursusinformatie

Wat zegt u? - Hoorzorg bij ouderen

Informatie: 

Slechthorendheid is een vermoeiende handicap. Omdat van slechthorenden een grotere inspanning wordt vereist bij deelname aan communicatie raken zij eerder uitgeput. De omgeving herkent vermoeidheid, eenzaamheid, achterdocht en spanningsklachten echter meestal niet als gevolgen van slechthorendheid. Op hogere leeftijd is slechthorendheid een natuurlijk verouderingsverschijnsel. Ouderdomsslechthorendheid kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Ondanks dit gegeven is hier in de ouderenzorg en specifiek in verpleeg- en verzorgingshuizen nog vaak te weinig aandacht voor. Management en beleidsmakers in de ouderenzorg lijken het probleem niet hoog op de agenda te hebben of zijn onvoldoende toegerust om personeel, bewoners en familieleden te motiveren en te faciliteren om goed om te gaan met slechthorendheid en hoorhulpmiddelen. Deze cursus is bedoeld om te ondersteunen bij het verbeteren van de zorg voor slechthorenden, zowel in de intramurale setting als bij ouderenzorg in de eerste lijn.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

28 mei 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie van hoorproblemen bij ouderen beschrijven
 • herkent u de sociale en psychologische impact van gehoorproblemen bij ouderen
 • kunt u adequaat verwijzen binnen de disciplines in de hoorzorg, doordat u
  • reacties en signalen van slechthorendheid herkent
  • weet wanneer u welke discipline moet inschakelen
  • de meest voorkomende audiogrammen kan lezen en verklaren
 • bent u in staat om de aandachtspunten in de communicatie met een slechthorende oudere toe te passen
 • herkent u (veelgebruikte) hoorhulpmiddelen
 • kunt u uw directie en/of management overtuigen wat het belang is van hoorbeleid bij ouderen
 • kunt u de hoorzorg binnen uw organisatie implementeren
Docent: 

I. Bijlmakers

Ingrid Bijlmakers is achttien jaar als logopedist werkzaam geweest in o.a. de ouderenzorg bij Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven. Hoorzorg heeft haar altijd gefascineerd. In het begin van haar carrière heeft ze twee jaar als niet gediplomeerd audicien bij Beter Horen in Eindhoven gewerkt, waarna ze haar kennis en ervaring heeft gebruikt om hoorbeleid te implementeren in de woonzorgcentra van Vitalis in Eindhoven. Op de vraag van de audiciens, het Audiologisch Centrum in Eindhoven, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) en de toenmalige Nationale Hoorstichting heeft zij samen met collega’s ‘Hoorzorg ouderen, onze zorg!’ geschreven, een praktisch handboek voor het ontwikkelen en implementeren van gehoorbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ingrid gaf met veel plezier trainingen hoorzorg aan zorgprofessionals en trainingen spraakafzien aan slechthorende cliënten en hun partners/mantelzorgers. Inmiddels heeft Ingrid Bijlmakers haar vakgebied verlaten om zich volledig op haar coachpraktijk te kunnen richten.

M.G.A.P. van Boxtel

Mariëlle van Boxtel (1972) behaalde haar diploma Logopedie in Hoensbroek in 1996. Vanaf 2002 werkt zij als logopediste bij Zorggroep Elde in Boxtel. Sinds 2010 is zij aangesloten bij ParkinsonNet Nederland en is tevens gespecialiseerd als mimetherapeut bij perifere aangezichtsverlamming. Daarnaast heeft zij twee jaar gewerkt als Knowledge Broker CVA binnen de afdeling Geriatrische Revalidatie bij Zorggroep Elde.

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners