Cursusinformatie

Overactieve blaas bij ouderen

Informatie: 

Plasklachten ten gevolge van een overactieve blaas (OAB) komen veel voor. Vaak wordt gedacht dat OAB is een aandoening van oudere vrouwen, maar OAB blijkt op alle leeftijden veel voor te komen, evenveel bij mannen als vrouwen. Echter, de prevalentie neemt significant toe met toename van de leeftijd.

OAB kan de kwaliteit van het leven significant negatief beïnvloeden, maar ook zeer nadelig zijn in het dagelijks leven van de (kwetsbare) oudere. Het is een lastige klacht, die o.a. voor isolement en slechte nachtrust kan zorgen.

Voor het stellen van de diagnose is een goede anamnese noodzakelijk. Objectieve meetinstrumenten, zoals IPSS en mictielijst, kunnen toegepast worden om de diagnose te verhelderen en de impact van de aandoening vast te stellen. De pathosfysiologie van OAB is niet altijd bekend, maar uitsluiten van copus alienum, ruimte-innemend proces of infectie is noodzakelijk. Dat kan door middel van urineonderzoek uitgesloten worden of, in geval van infectie, adequaat behandeld worden. Bovendien is er een relatie met neurogene aandoeningen en cerebrovasculaire accidenten, die vaker bij ouderen voorkomen.

Er bestaan verschillende behandelmethoden voor OAB die ook bij ouderen toegepast kunnen worden. Onder andere het geven van juiste adviezen, gebruik van medicatie en eventueel bekkenfysiotherapie. De vroeger bestaande medicatie voor OAB hebben de bekende hinderlijke bijwerkingen zoals droge mond en obstipatie, maar ook verwarring. Dit laatste kan grote impact hebben op de oudere en zijn omgeving. Recente ontwikkelingen hebben geleid tot verschijnen van nieuwe medicatie met minder bijwerkingen.

Als specialist ouderengeneeskunde kunt u met deze cursus uw kennis en vaardigheden met betrekking tot OAB vergroten. Verder zult u meer kennis vergaren over de behandelmogelijkheden en daarmee een betere en efficiëntere behandeling van deze zeer hinderlijke klacht kunnen aanbieden.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview video: 

18 mei 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u omschrijven wat onder een overactieve blaas verstaan wordt
  • kunt u de diagnose overactieve blaas (OAB) stellen
  • bent u in staat om de pathofysiologie van OAB te begrijpen en daarmee de verschillende oorzaken ook uit te sluiten/aan te tonen
  • bent u zich bewust van de mogelijke impact van OAB op de kwaliteit van het leven van de patiënten en daarmee de gevolgen voor het dagelijks leven
  • bent u in staat om objectieve instrumenten voor de diagnose en de mate van hinder voor de patiënten te gebruiken
  • kunt u gerichte adviezen aan patiënten geven
  • bent u bekend met de behandelmogelijkheden en kunt u eerstelijnstherapie toepassen
  • kunt u tijdig de patiënt naar bekkenfysiotherapie of de juiste specialist doorverwijzen
Docent: 

dr. Y. Reisman

Cobi Reisman (1964) studeerde in 1995 cum laude af aan de faculteit geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op onderzoek naar een Europese klinische database, een elektronisch diagnostische tool en objectieve medische beslissingen. Sinds 2002 is hij geregistreerd als uroloog en werkzaam in Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Sinds 2011 is hij seksuoloog-NVVS. Daarnaast is hij voorzitter van het Nederlandse mannenkliniekennetwerk (mannenklinieken.nl). Hij werd in 2009, 2010, 2011 en 2012 verkozen tot Mednet Top-arts. Hij is actief lid van de Europese Vereniging voor Urologie (EAU), president-elect van de Europese vereniging voor seksuele geneeskunde (ESSM) en voorzitter van de Multidisciplinair Joint Committee on Sexual Medicine. In de jaren hiervoor vervulde hij vele bestuursfuncties, onder andere bij de onderwijscommissie van de ESSM, bij de Wetenschappelijke Vereniging voor seksuele disfuncties, de Nederlands-Vlaamse Federatie voor Seksuologie en de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s in seksuologie en urologie, gasthoogleraar aan de Fedrale Institute of Urologie in Moscaw en hoofdopleider seksuologie bij RINO Noord-Holland.

Disclosure: 
Voor de cursus OAB mogelijk relevante relaties met bedrijven: Lilly farma (spreker), Astellas (spreker), Menarini (onderzoek grant)

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners