Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Farmacogenetica is DNA-onderzoek dat wordt uitgevoerd ter verklaring/voorspelling van de reactie op geneesmiddelen. Veel patiënten ondervinden bijwerkingen op medicatie (5-7% van de ziekenhuisopnames wordt hierdoor veroorzaakt) of ondervinden geen baat bij de therapie (25-60% van de patiënten).

Een aanzienlijk deel van deze interindividuele variatie ligt besloten in het DNA omdat niet iedereen dezelfde set metaboliserende enzymen heeft in de lever. We doseren nu via trial and error, maar veel eleganter is het om met behulp van een DNA-test vast te stellen wie bepaalde enzymen wel heeft, en wie ze mist. Zo kan medicatie op maat worden geboden voor optimale zorg.

Deze cursus beschrijft het concept van de farmacogenetica en het cytochroom P450-enzymsysteem in de lever. De cursus behandelt de genetische variaties in verschillende enzymen, de frequenties en klinische consequenties, en geeft diverse klinisch relevante voorbeelden. De cursus gaat in op de interpretatie van de testen, maar behandelt tevens de beperkingen. Ten slotte wordt aangegeven hoe deze genetische informatie verkregen kan worden, hoe die te interpreteren en waar advisering voor het aanpassen van medicatie aan het DNA-profiel van uw patiënt gevonden kan worden. In dit deel worden de toepassingen besproken die met name relevant zijn voor de openbare apotheek.In dit deel worden de toepassingen besproken die met name relevant zijn voor de openbare apotheek.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%

Kennis en wetenschap 60%

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de inhoud van het begrip farmacogenetica
 • kunt u omschrijven wat de voordelen zijn van farmacogenetica en wat de limitaties zijn
 • kent u de uitvoering van een farmacogenetica-onderzoek
 • kunt u de uitslagen van dit onderzoek interpreteren
 • kunt u advies geven aan collega’s of patiënten over farmacogenetica-uitslagen
 • kent u de mogelijke verschillen in uitvoering van de testen, en begrijpt u de consequenties daarvan
 • weet u wat een DNA-paspoort is

Docent

 • prof. dr. Ron van Schaik PhD

  Prof. dr. Ron H.N. van Schaik is hoogleraar Farmacogenetica (2013) en Laboratorium Specialist Klinische Chemie (2003) bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is werkzaam bij de afdeling Klinische Chemie, waar hij leiding geeft aan het Internationale Expertisecentrum Farmacogenetica. Prof. van Schaik studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 1992.

  Het onderzoek van prof. van Schaik richt zich op de klinische implementatie van Farmacogenetica, met een focus op cytochroom P450-enzymen. Specifieke onderwerpen zijn Oncologie (tamoxifen, taxanen, capecitabine, irinotecan), Transplantatie (tacrolimus, cyclosporine, MMF), Pijn (codeïne, tramadol, morfine) en Psychiatrie (antidepressiva).

  Hij is tevens lid van de Farmacogenetica commissies van IUPHAR, IFCC, EFLM en IATDMCT). Prof. van Schaik is adviseur van de Pharmacogenomics Working Party van de European Medicine Agency (EMA).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang