Cursusinformatie

Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen

Informatie: 

Mictieklachten komen bij mannen die ouder zijn dan 50 jaar veelvuldig voor. De klachten kunnen voor een groot deel verklaard worden door de optredende prostaathyperplasie en de daarmee samenhangende blaasuitgangsobstructie. Echter, de gedachte dat prostaathyperplasie alléén verantwoordelijk zou zijn voor de bemoeilijkte mictie is inmiddels verlaten. Het gaat om een samenspel van factoren.

Deze cursus gaat over de pathofysiologie en symptomatologie van de gestoorde mictie, over het beloop, over de diagnostische en de therapeutische mogelijkheden. Prostaathyperplasie wordt uitvoerig besproken. Urine-incontinentie komt in deze cursus slechts gedeeltelijk aan bod. De cursus ‘Overactieve blaas bij ouderen’ gaat veel dieper op dit onderwerp in. Ook het onderwerp prostaatcarcinoom wordt in een aparte cursus behandeld.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

16 april 2022
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u bekend met de pathofysiologie, epidemiologie en symptomatologie van bemoeilijkte mictie van oudere mannen
  • kunt u het diagnostisch handelen bij patiënten met klachten van bemoeilijkte mictie beschrijven
  • bent u in staat om het therapeutisch beleid te bepalen bij patiënten met klachten van bemoeilijkte mictie
  • kunt u bij klachten van moeilijk plassen gericht verwijzen naar de specialist
Docent: 

drs. H. Reedijk

Hein Reedijk (1960) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na vier jaar op diverse plaatsen te hebben gewerkt als arts-assistent (respectievelijk psychiatrie, interne geneeskunde en neurologie) is hij sinds 1991 als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Cordaan in Amsterdam. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde was hij van 1992 tot 2002 docent bij de stichting Na- en Bijscholing te Amsterdam. Sinds 2003 is hij stagebegeleider (opleider) van huisartsen in opleiding, en van 2006 tot 2014 was hij ook opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Sinds 2011 is hij docent bij Gerion voor de opleiding tot casemanager dementie en (sinds 2014) ook voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens is hij lid van het NAH-consulententeam Amsterdam (SIGRA).

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners