Cursusinformatie

Mondafwijkingen

Informatie: 

In deze cursus worden verschillende mondafwijkingen behandeld. Aan bod komen allereerst ulceraties zoals aften. Daarna worden de witte en witrode afwijkingen met hun verschillende oorzaken en verschijningsvormen besproken, zoals orale candidose, linea alba en lichen planus. We vervolgen de cursus met de pigmentaties, zwellingen, tongafwijkingen, inclusief tong- en mondbranden, en sluiten af met mondkanker, in het bijzonder het plaveiselcelcarcinoom.
Uiteraard zijn de verschillende aandoeningen in beeld gebracht. U komt alles te weten over de mogelijke oorzaken en hoe u de  diagnose kunt stellen.
Verder komt aan de orde hoe, naar wie en wanneer u uw patiënt moet verwijzen.

4 december 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus: 

  • herkent u de vaak en minder vaak voorkomende ziektebeelden van het mondslijmvlies en de weke delen van de mond
  • u kent de mogelijke oorzaak van de aandoeningen
  • u weet hoe u de diagnose kunt stellen
  • u weet welke afwijkingen elders in het lichaam tot uiting kunnen komen in de mond
  • u weet wanneer, hoe en naar wie u moet verwijzen
  • weet u op welke wijze de patiënt en de collega naar wie wordt verwezen, worden geïnformeerd.
Docent: 

prof. dr. I. van der Waal
Prof. dr. Isaäc van der Waal (1943) is opgeleid tot kaakchirurg en daarnaast tot oraal patholoog. In 1979 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Pathologie van de Mondholte aan de Vrije Universiteit. In 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van het VU medisch centrum/ACTA, een functie die hij tot medio 2011 heeft vervuld. Sindsdien is hij in deeltijd als staflid aan voornoemde afdeling werkzaam.Hij is auteur of medeauteur van talrijke wetenschappelijke publicaties en is auteur of medeauteur van diverse boeken en atlassen. Naast verscheidene erelidmaatschappen van binnen- en buitenlandse beroepsverenigingen werd hem in 1994 een eredoctoraat verleend aan de Semmelweis universiteit in Boedapest. In 2006 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00