Cursusinformatie

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken 2

Informatie: 

Deze cursus gaat in op de achtergrond, functie en waarde van de nieuwe Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Deze cursus behandelt de opzet van deze Richtlijn naar inhoud en logica, om bij de gebruikers een beter begrip te vormen inzake de wenselijkheid dan wel noodzaak van de beschreven maatregelen.

Aan de hand van deze Richtlijn lichten we de praktische uitvoering binnen de mondzorg toe. Hiervoor wordt in tekst en beeld een groot aantal verschillende praktijksituaties getoond.

Tandartsen en mondhygiënisten kunnen zich op grond hiervan een beeld vormen van de (on)mogelijkheden van de huidige praktijkinrichting en bedrijfsvoering. Tevens kunnen ze zich een oordeel vormen over het huidige kwaliteitsniveau van de praktijkhygiëne in hun praktijk, en krijgen ze zicht op eventueel te ondernemen stappen op weg naar verbetering van de infectiepreventie in de eigen praktijksituatie.

De cursus geeft veel praktische tips over hoe de richtlijn in de praktijk van alledag te implementeren. 

Hoewel niet strikt noodzakelijk, verdient het aanbeveling eerst deel 1 van deze cursus te volgen.

4 december 2020
Leerdoelen: 

Na het bestuderen van deze cursus

  • kent u de principes van de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken;
  • weet u hoe de Richtlijn vertaald kan worden naar de mondhygiënepraktijk;
  • kunt u de eigen praktijkvoering beoordelen met de Richtlijn als meetlat;
  • kunt u knelpunten in uw praktijk op het gebied van infectiepreventie benoemen;
  • weet u verschillende oplossingen voor gebleken onvolkomenheden;
  • zult u gemotiveerd zijn om dergelijke knelpunten aan te pakken.
Docent: 

drs. D.M. Voet
Dorothé Voet studeerde af als tandarts aan de VU te Amsterdam (1980). Ze voerde zeven jaar een zelfstandig gevestigde algemene praktijk in de Randstad en werkte nadien als tandarts-medewerker en waarnemer in een groot aantal praktijken in binnen- en buitenland.Sinds 1995 breidde ze haar werkzaamheden uit met onderwijstaken binnen de tandheelkunde. Aanvankelijk richtte ze zich op onderwijs aan tandartsassistentes, maar ze raakte ook betrokken bij onderwijs aan mondhygiënisten en tandartsen. Ze was enkele jaren docent bij AKMA te Arnhem, een samenwerkingsverband tussen Tandheelkunde en Mondzorgkunde.Ze schreef enkele studieboekjes voor tandartsassistenten, onder andere over het onderwerp infectiepreventie.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00