Cursusinformatie

Dossiervoering

Informatie: 

Iedere tandarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten. Van veel informatie is zonder meer duidelijk dat die in een medisch dossier hoort, lastiger wordt het om een keuze te maken van informatie die misschien niet alledaags of ogenschijnlijk niet van belang is.

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de eisen die aan een dossier en de inhoud ervan worden gesteld. Verder komen verschillende valkuilen en missers aan bod die verhelderend zijn bij de vraag naar de omvang van de dossierplicht en de daarbij horende rechten van de patiënt. De bewaartermijn en mogelijke uitzonderingen vormen een onderdeel van de cursus evenals de vraag wie verantwoordelijk is voor de inhoud van het dossier. Hoe bewaar je een medisch dossier, welke informatie mag uitgewisseld worden met andere zorgverleners en hoe doe je dat?

Ook komen de rechten van de patiënt aan bod zoals het inzagerecht, recht om het dossier aan te passen of te laten vernietigen en het recht op informatie.

Preview video: 

5 november 2020
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van de cursus:

  • heeft de tandarts kennis van de wettelijke basis van de dossierplicht
  • weet hij wat er minimaal in het dossier moet
  • kan hij zelfstandig de vraag beantwoorden of informatie wel of niet in het dossier hoort (al dan niet met hulp van vindplaatsen)
  • weet de tandarts wat de rechten zijn van zijn patiënten met betrekking tot het dossier
  • kent hij de beperkingen bij overdracht van informatie uit het dossier
  • kent hij de vindplaatsen van overige zaken die met het dossier te maken hebben
Docent: 

mr. R.H.M. de Leeuw

Roel de Leeuw is jurist, met specialisatie in het gezondheidsrecht (patiëntenrechten). Hij is op dit moment werkzaam in het klachtenmanagement in de zorg als klachtenfunctionaris, als ambtelijk secretaris van klachtencommissies en als lid en voorzitter van klachtencommissies. In het recente verleden is hij juridisch medewerker geweest bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) waarbij hij de organisatie en de leden van juridisch advies voorzag op het gebied van levenseindebeslissingen en contacten onderhield met verschillende organisaties die met levenseindebeslissingen te maken hebben. 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00