Cursusinformatie

Privacywet AVG: wat moet en wat mag?

Informatie: 

In mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, in werking getreden. Met de komst van de AVG wordt afscheid genomen van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. Hoewel de bouwstenen waaruit de AVG bestaat voor een deel overeenkomen met die uit de Wbp, brengt de AVG ook veel verandering.

Organisaties, en dus ook zorgverleners, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, krijgen meer rechten. Bovendien worden boetes op niet-naleving van de wet hoger, kunnen organisaties gehouden zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, een Privacy Impact Assessment uit te voeren en dienen ze rekening te houden met privacy by default en privacy by design. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zal u dus rekening mee moeten houden.

Vanzelfsprekend vallen ook zorgverleners als tandartsen en mondhygiënisten onder de AVG. In de cursus zullen de veranderingen door het van toepassing zijn van de AVG voor zorgverleners helder in kaart worden gebracht en per deelonderwerp worden besproken. Onder meer zal worden besproken wat de AVG inhoudt en wat er verandert ten opzichte van de situatie van vóór mei 2018.

De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:

 • de tekst en de structuur van de AVG
 • het begrip en de verschillende soorten persoonsgegevens
 • de verschillende verantwoordelijkheden van betrokken partijen
 • de Privacy Impact Assessment (PIA)
 • de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • het verwerkingsregister
 • privacy statements
 • te treffen (beveiligings-)maatregelen en datalekken
 • het uitwisselen dan wel versturen van persoonsgegevens
 • verwerkingen in het kader van onderzoek
 • het beroepsgeheim
 • het medisch dossier
 • verwerkersovereenkomsten
Preview video: 

9 april 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze weblecture kunt u:

 • de uitgangspunten en kernbegrippen van de AVG benoemen
 • de relevante verschillen tussen de Wbp en de AVG aangeven
 • de gevolgen die zij voor u meebrengt als zorgverlener omschrijven
 • bepalen wat u dient te doen op basis van deze nieuwe wet, ook bij schending van de wet, bijvoorbeeld in het geval van een datalek
Docent: 

mr. M. Weij

Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.  

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00