Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 28 november 2019 af.

Preventie in de mondzorg en kansen voor de toekomst

Informatie: 

In deze cursus wordt stilgestaan bij het onderwerp preventie in de gezondheidszorg. Naast de definitie en de verschillende indelingen van preventie worden ook de recente ontwikkelingen op het gebied van preventie behandeld. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe concept van positieve gezondheid, wijkgericht werken en focus op een gezonde leefstijl. Deze ontwikkelingen worden gerelateerd aan de preventie in de mondzorg en de eigen rol van de patiënt hierin. Belangrijke aspecten als gedragsverandering en nieuwe inzichten over het belang van gezondheidsvaardigheden komen ook aan bod.

Als laatste worden ook de verschillende mogelijkheden voor tandartsen om een actieve bijdrage te leveren in de publieke (mond)zorg besproken.

Preview video: 

28 november 2019
Leerdoelen: 

Hoofdleerdoel:  u bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de preventieve zorg in Nederland, kan deze relateren aan eigen werk als mondzorgprofessional en maakt kennis met de mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan de individuele en collectieve preventieve mondzorg in Nederland. 

  1. U kent de definitie en de verschillende indelingen van de preventie in de gezondheidszorg en kan deze plaatsen in het context van eigen werk in de mondzorg.
  2. U kan de noodzaak van en de knelpunten voor preventie relateren aan de stand van zaken m.b.t. de zorgvraag en zorgaanbod in Nederland.
  3. U kent de nieuwe definitie van mondgezondheid en kan deze plaatsen binnen het concept van positieve gezondheid.
  4. U kent de uitganspunten van de verschillende modellen/technieken in gedragsverandering: HAPA model, nudging en Motivational Interviewing en kan deze plaatsen binnen het context van eigen werk.
  5. U kent het belang van gezondheidsvaardigheden voor de dagelijkse preventieve zorg in de praktijk.
  6. U bent bekend met verschillende mogelijkheden voor preventieve mondzorg, met name in de termen van samenwerking en profilering van eigen beroep en vakgebied mondzorg. 
Auteur: 

dr. K. Jerkovic-Cosic

Dr. Katarina Jerković-Ćosić, MSc. is Lector Innovaties in de Preventieve zorg  aan de Hogeschool Utrecht. Katarina is in 2000 afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hanzehogeschool waar ze direct na haar afstuderen instructeur werd. In 2002 heeft zij de docenten opleiding (HGZO) aan de VU afgerond en in 2006 heeft zij haar Master opleiding Evidence Based Practice aan de UvA behaald. In 2012 is zij gepromoveerd op het onderwerp taakherschikking in de mondzorg aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Binnen haar lectoraat houdt zij zich bezig met de onderzoeken naar de mondzorg bij kinderen en ouderen, de integratie van mondzorg in de brede preventieve zorg en de interprofessionele samenwerking. Daarnaast participeert zij in verschillende commissies, werk- en vakgroepen en is zij betrokken bij de recente ontwikkelingen in de mondzorg.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00