Cursusinformatie

Bijwerkingen van geneesmiddelen

Informatie: 

Bijwerkingen van geneesmiddelen trekken de laatste jaren veelvuldig de aandacht van de media. Bijwerking en werking van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tandartsen zien orale bijwerkingen van geneesmiddelen die door andere zorgverleners zijn voorgeschreven, maar ze moeten ook een goede afweging kunnen maken ten aanzien van de balans werkzaamheid/schadelijkheid wanneer zij zelf een geneesmiddel voor een patiënt voorschrijven. Hiervoor is kennis over bijwerkingen, risicofactoren, risicogroepen en interacties onontbeerlijk. 
Deze cursus behandelt eerst de prevalentie en typen bijwerkingen. Hierna wordt met behulp van naslagwerken en een causaliteitsmodel getoond hoe een bijwerking in de mond te herkennen. Ten slotte bespreken we welke acties ondernomen kunnen worden en welke partijen hierbij betrokken zijn.

Bij het volgen van deze cursus is het gebruik van het Farmacotherapeutisch Kompas noodzakelijk.

 

23 december 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus heeft u:

  • meer kennis over typen bijwerkingen, risicogroepen en risicofactoren;
  • handvatten voor het beoordelen van het oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en een opgetreden klacht;
  • meer vaardigheid in het herkennnen van bijwerkingen van geneesmiddelen in de mond en het omgaan met bijwerkingen van geneesmiddelen.
Docent: 

drs. P. Zweers
Petra G.M.A Zweers, arts, is wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Zij houdt zich bezig met het beoordelen, analyseren en publiceren van vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, gemeld door zorgverleners en patiënten. Tevens verzorgt zij onderwijs over bijwerkingen aan diverse huisartsenopleidingen, tandartsen en mondhygiënisten.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00