Cursusinformatie

Lokale anesthesie - praktijk

Informatie: 

Het toedienen van lokale anesthesie is een van de meest voorkomende handelingen in de tandheelkunde. In deze cursus komen de functionele anatomie en de uitvoering van de lokale anesthesie aan bod. Zo wordt onder andere in gegaan op de belangrijke zenuwen in het mondgebied voor wat betreft hun verloop en innervatie. In de video’s ziet u de verschillende priklocaties in het onder- en bovenkaakgebied.

De twee cursussen, Lokale anesthesie – basis en praktijk, dragen bij aan een stevige kennisbasis voor het handelen van de cursist. Zij geven de cursist voldoende bagage mee om het toedienen van lokale anesthesie tot een minder vervelende aangelegenheid voor de patiënt te maken.

Preview video: 
13 mei 2022
Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kunt u:

  • afhankelijk van de behandeling in de mond bepalen welke zenuw(en) verdoofd moet(en) worden
  • bepalen wat voor soort anesthesie er gegeven dient te worden (geleidings- en/of infiltratieanesthesie) en op basis hiervan de juiste naaldsoort kiezen
  • aan de hand van verschillende anatomische referentiepunten de priklocatie in de mond herkennen
  • per priklocatie de correcte positie en benadering kiezen
  • bij het geven van de lokale anesthesie de juiste instrumenten en anestheticum kiezen
Docent: 

prof. (em.) dr. R.R.M. Bos

(Em.) prof. dr. R.R.M. (Ruud) Bos (1951) is als hoogleraar maxillofaciale traumatologie verbonden aan de afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Hij studeerde af als tandarts in april 1978 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Van 1978 tot 1982 werd hij, ook te Groningen, opgeleid tot kaakchirurg.
In 1989 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift getiteld "Poly(L-lactide) osteosynthesis; development of bioresorbable bone-plates and screws" aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Binnen de patiëntenzorg lag zijn werkterrein voornamelijk op het gebied van het algemene spreekuur polikliniek, dentoalveolaire chirurgie en craniofaciale traumatologie.
Sinds de start van de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen in 1995 verzorgt hij het onderwijs en de nascholing in de lokale anesthesie. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00