Cursusinformatie

Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen

Informatie: 

In april 2012 verscheen de Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen. De Richtlijn is geschreven door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de NMT, de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK), verschillende opleidingen voor tandheelkunde en mondzorgkunde en ander belanghebbende organisaties.

Deze cursus loodst u door die richtlijn heen, verduidelijkt de in de richtlijn behandelde onderwerpen, en test met behulp van vragen uw kennis en begrip van de richtlijn. De cursus geeft een samenvatting van richtlijntekst. De aanbevelingen van de Richtlijn zijn steeds in kaders weergegeven.

Deze cursus kan uiteraard niet de Richtlijn vervangen. Wij bevelen u dan ook zeer aan die ook door te nemen.

17 februari 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus is de zorgverlener in staat om:

  • een adequaat mondonderzoek uit te voeren en diagnostiek te bedrijven bij kinderen in de dagelijkse praktijk,
  • op basis van dit onderzoek diagnoses te stellen met betrekking tot de individuele mondgezondheid bij kinderen,
  • richtlijnconform behandelindicaties te stellen alsmede diverse strategieën in de algemene praktijk toe te passen,
  • binnen de kaders van de algemene praktijk een adequate en richtlijnconforme zorgplanning te voeren, die individueel en ‘op maat’ gericht wordt op elk afzonderlijk kind.
Auteur: 

dr. N.G. Blanksma

dr. M. Elfrink

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00