Cursusinformatie

Craniofaciale groei en ontwikkeling

Informatie: 

Deze cursus gaat over craniofaciale groei en ontwikkeling. Het doel van de cursus is om inzicht te geven in de verschillende mechanismen van schedelgroei en gelaatsgroei en de verschillen tussen die mechanismen, en de behandelmogelijkheden en mogelijkheden van beïnvloeding daarvan. Verder zal de gebitsontwikkeling aan de orde komen en kijken we naar de verschillende gelaatstypes en de mogelijkheden om die te beïnvloeden dan wel te behandelen. 
 

13 februari 2020
Leerdoelen: 

De cursist heeft:

  • inzicht in de mechanismen van schedelgroei,

  • inzicht in de mechanismen van gelaatsgroei,

  • inzicht in de mogelijkheden van sturing van de gelaatsgroei,

  • inzicht in de verschillen tussen schedelgroei en gelaatsgroei,

  • inzicht in de rol van de gebitsontwikkeling,

  • kennis van de verschillende gelaatstypes,
  • inzicht in de behandelmogelijkheden bij diverse gelaatstypes.
Auteur: 

drs. S. van Teeseling
Sandy van Teeseling is orthodontist. Hij heeft tandheelkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en vervolgens zijn specialisatie tot orthodontist gevolgd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen onder prof. Frans van der Linden. In zijn eigen praktijk in Haarlem is hij zich langzamerhand gaan toeleggen op de behandeling van volwassenen met complexe tandheelkundige problematiek, waarbij samenwerking met andere disciplines binnen de tandheelkunde uitermate belangrijk is. Om die reden is hij al geruime tijd verbonden aan een team in het VUMC, afdeling kaakchirurgie. Inmiddels is hij ook verbonden aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, afdeling Kaakchirurgie, en is hij betrokken bij de opleiding tot orthodontist van het UMCG te Groningen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00