Cursusinformatie

Slaapapneu

Informatie: 

In de afgelopen tien jaar heeft de slaapgeneeskunde zich steeds verder ontwikkeld tot een bij uitstek multidisciplinair vakgebied, waarvan ook de tandarts deel uitmaakt. Dit geldt vooral voor de categorieën slaapgebonden bewegingsstoornissen (o.a. bruxisme) en de slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen, waarvan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) de belangrijkste representant is. De behandeling van OSAS en andere slaapstoornissen vindt veelal plaats in slaapcentra die in veel ziekenhuizen aanwezig zijn. In deze centra werken longartsen, neurologen, KNO-artsen, kaakchirurgen, tandartsen, verpleegkundigen en ondersteuning samen.
Aangezien de tandarts niet alleen een belangrijke rol speelt bij de behandeling van OSAS, maar tevens behulpzaam kan zijn om patiënten tijdig op het spoor van de juiste diagnose te zetten, moet deze over voldoende kennis van OSAS beschikken. Deze cursus belicht de belangrijkste slaapstoornissen kort en richt de aandacht vervolgens op de diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van OSAS.

15 april 2020
Leerdoelen: 
  • inzicht krijgen in de opbouw van de normale slaap en slaaparchitectuur
  • patroon van de nachtelijke slaap begrijpen en de ontwikkeling van dit patroon gedurende het leven kunnen beschrijven
  • globaal de indeling van de verschillende slaapstoornissen kunnen benoemen
  • inzicht krijgen in de achtergronden zoals pathofysiologie, risicofactoren en consequenties van het obstructief slaapapneusyndroom
  • diagnostische modaliteiten bij het obstructief slaapapneusyndroom kunnen beschrijven en het indicatiegebied van elk kunnen toelichten
  • behandeldoelen van therapie bij het obstructief slaapapneusyndroom kunnen benoemen
  • inzicht verkrijgen in de verschillende therapeutische modaliteiten voor het obstructief slaapapneusyndroom en van elke modaliteit het indicatiegebied kunnen benoemen
  • achtergronden van het mandibulair repositieapparaat voor de behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom benoemen, in het bijzonder de effectiviteit en neveneffecten van deze therapievorm
  • een afgewogen advies kunnen geven of een patiënt met obstructief slaapapneusyndroom wel of niet in aanmerking komt voor behandeling met een mandibulair repositieapparaat
Auteur: 

dr. A. Hoekema
Aarnoud Hoekema (1977) volgde zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1996 - 2001). Hierna combineerde hij promotieonderzoek, de studie geneeskunde en de opleiding kaakchirurgie (UMC Groningen, 2001 - 2011). In 2007 promoveerde hij op zijn proefschrift getiteld “Oral-Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: a Clinical Study on Therapeutic Outcomes”. Aarnoud Hoekema is werkzaam als kaakchirurg in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen. Verder is hij betrokken bij postdoctoraal slaapapneuonderzoek (UMC Groningen) en is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS, 2009 - heden). Voor zijn verdiensten in de tandheelkundige slaapgeneeskunde ontving hij in 2013 de ‘Pierre Robin Award’ van de ‘American Academy for Dental Sleep Medicine’.      

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00