Cursusinformatie

Bloedstolling

Informatie: 

Tandarts en mondhygiënist worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met een stollingsprobleem, die veelal antistollingsmiddelen slikken en worden gecontroleerd door de trombosedienst.
De cursus begint met een samenvatting van de fysiologie van de hemostase. Vervolgens komt de pathologie van de stolling aan de orde, waarbij de aangeboren en verworven stollingsafwijkingen apart worden behandeld. Daarna wordt aandacht besteed aan de combinatieziekten: afwijkingen van zowel de bloedstelping als de bloedstolling.
De praktische consequenties van deze afwijkingen voor de tandheelkundepraktijk worden behandeld in hoofdstukken over het algemene beleid bij stollingsdefecten en over de risicobepaling en de bijbehorende preventieve maatregelen. De cursus sluit af met een korte checklist van het tandheelkundig handelen bij stollingsproblemen.

Hoewel deze cursus op zichzelf staat, is het goed eerst de cursus Bloedstelping te doen.

De inhoud van deze cursus is mede gebaseerd op vragen die tandartsen en mondhygiënisten de afgelopen tien jaar aan de auteur hebben gesteld.

Bloedstolling is geschreven door prof. dr. L. Abraham-Inpijn en herzien door prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen.

19 juni 2020
Leerdoelen: 

De cursist

  • heeft kennis van de fysiologie van de bloedstolling
  • kent de aangeboren stollingsafwijkingen
  • kent de verworven stollingsafwijkingen
  • kent de combinaties van stelpings- en stollingsdefecten
  • kent het tandheelkundig beleid bij stollingsafwijkingen
  • weet waarop te letten bij het afnemen van de medische anamnese en welke voorzorgen te nemen bij een stollingsprobleem
  • weet hoe te handelen bij invasieve ingrepen bij patiënten met een stollingsprobleem
Auteur: 

prof. dr. L. Abraham-Inpijn
Prof. dr. Luzi Abraham-Inpijn is sinds 1969 internist, aanvankelijk in het Wilhelmina Gasthuis. Ze is nog steeds lid van de divisie Interne ziekten (DIVA) in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 1975 promoveerde zij op het proefschrift Primair levercarcinoom en foetoproteïnen (een experimentele studie bij de rat). Van 1985 tot 2004 was zij Hoogleraar Algemene ziekteleer en inwendige geneeskunde bij de faculteit Geneeskunde, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Sinds 2004 is zij met emeritaat.Zij heeft een aantal boeken en een groot aantal artikelen op haar naam staan.

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00