Cursusinformatie

Bloedstelping

Informatie: 

De bloedstelping als onderdeel van de hemostase is lange tijd een ondergeschoven kind in de tandheelkunde geweest en dat terwijl iedereen er mee geconfronteerd wordt.
Wie kent niet het moment na een kleine verwonding, waarop er geen bloed verschijnt…. en dan opeens komt de eerste druppel tevoorschijn! Bij een schaafwond of kleine gingivalaesie blijft het hierbij door het bloedstelpingsproces.


De reactie van bloedvaten, samen met de werking van trombocyten vormen de basis voor de snelle afsluiting van de getroffen capillairen.
Zodra bloedvaten door een andere structuur of een endotheeldefect niet meer deelnemen aan het samenspel met trombocyten, of wanneer er een tekort en/of een gestoorde functie van bloedplaatjes bestaat, worden capillairen niet meer gedicht en blijft het wondoppervlak vochtig, glanzend en verliest de behandelaar het zicht op het behandelterrein.
Deze cursus behandelt zowel aangeboren als verworven afwijkingen van zowel bloedvaten als trombocyten. Bij de laatste oorzaak nemen medicamenten een belangrijke plaats in, een rol die in de nabije toekomst ingrijpender zal worden. Nieuwe middelen veroveren de markt. Ze zullen vaker worden toegepast en zeker in combinaties meer invloed uitoefenen op het tandheelkundig handelen.


De cursus is geënt op vragen die in de afgelopen jaren door tandartsen en mondhygiënisten zijn gesteld over bloedingsproblemen bij hun patiënten. De cursus is geschreven door prof. dr. L. Abraham-Inpijn en herzien door prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen.
Als u ook geïntersseerd bent in de cursus Bloedstolling, raden wij u aan eerst de cursus Bloedstelping te volgen.

28 september 2020
Leerdoelen: 

De cursist 

  • heeft kennis van de fysiologie van bloedstelping, -stolling en fibrinolyse
  • heeft kennis van de pathologie van bloedstelping
  • heeft kennis van aangeboren en verworven trombocytenafwijkingen en van vaatpathologie
  • weet hoe tandheelkundig te interveniëren bij een bloedstelpingsstoornis en vaatpathologie
  • weet welk beleid te voeren bij patiënten met verschillende risico’s op het gebied van bloedstelping
Auteur: 

prof. dr. L. Abraham-Inpijn
Prof. dr. Luzi Abraham-Inpijn is sinds 1969 internist, aanvankelijk in het Wilhelmina Gasthuis. Ze is nog steeds lid van de divisie Interne ziekten (DIVA) in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 1975 promoveerde zij op het proefschrift Primair levercarcinoom en foetoproteïnen (een experimentele studie bij de rat). Van 1985 tot 2004 was zij Hoogleraar Algemene ziekteleer en inwendige geneeskunde bij de faculteit Geneeskunde, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Sinds 2004 is zij met emeritaat.Zij heeft een aantal boeken en een groot aantal artikelen op haar naam staan.

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00