Cursusinformatie

Schisis - ontstaan, behandeling en rol van de tandarts

Informatie: 

Het merendeel van de tandartsen heeft wel een patiënt met een vorm van schisis in de praktijk. Gemiddeld komen er in Nederland 1 à 2 schisispatiënten per tandartspraktijk voor. Alhoewel in de opleiding tot tandarts uitgebreid aandacht aan schisis wordt besteed, is het goed nog eens dieper in te gaan op deze aangeboren afwijking. In deze cursus wordt in het bijzonder ingegaan op de ontstaanswijze en de consequenties hiervan en de mogelijkheden tot behandeling van dit geboortedefect vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid. De genetische aspecten worden uitgebreid behandeld, evenals de kans op een kind met dit defect bij ouders met een schisis en de herhalingskans na een eerder kind met deze afwijking. De samenstelling en werkwijze van het schisisteam komen uitvoerig aan de orde, evenals de leeftijden waarop correctieve ingrepen worden verricht. De specifieke tandheelkundige problemen bij schisispatiënten worden behandeld evenals de (on)mogelijkheden van tandheelkundige zorg.

11 september 2020
Leerdoelen: 

Leerdoelen

 

  • U bent op de hoogte van de verschillende aangezichtsspleten

  • U kent de ontstaanswijze en de wijze van overerving van schisis

  • U kunt de herhalingskans voor een kind met schisis beredeneren

  • U kent de samenstelling en werkwijze van het schisisteam

  • U kent de leeftijden waarop correctieve operatieve ingrepen worden verricht bij schisispatiënten

  • U kunt de verschillende correctieve ingrepen benoemen en beschrijven

  • U kent de tandheelkundige gevolgen van schisis en de tandheelkundige zorg bij schisispatiënten

  • U kunt patiënten en ouders adequaat voorlichten over het ontstaan en behandelen van schisis
Docent: 

dr. R.A.Th. Gortzak
Dr. Richmond A.Th. Gortzak is arts en kaakchirurg. Hij is chef de clinique op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Zijn interesses gaan in het bijzonder uit naar de craniofaciale afwijkingen en de traumatologie. Hij heeft diverse publicaties in nationale en internationale tijdschriften opzijn naam staan, en houdt lezingen in binnen- en buitenland over onderwerpen op medisch en tandheelkundig gebied. Verder houdt hij zich bezig met de medisch-tandheelkundige interactie.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00