Cursusinformatie

Obesitas, diabetes en parodontitis

Informatie: 

Deze cursus gaat over obesitas, diabetes en mondgezondheid. Aan de orde komen de belangrijkste aspecten van obesitas en diabetes: onder andere gegevens over het voorkomen van obesitas en diabetes, de belangrijkste complicaties en belangrijke elementen van de behandeling. Vervolgens behandelt de cursus de relatie van obesitas en diabetes met de mondgezondheid, en wordt uitgebreid ingegaan op het nut van kennis van elkaars vakgebieden en samenwerking tussen enerzijds tandartsen en mondhygiënisten en anderzijds huisartsen en internisten.

Preview video: 

6 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus heeft de cursist:

  • kennis van obesitas: ontstaan, voorkomen, complicaties, behandeling en de relatie met diabetes
  • kennis van diabetes: types diabetes, complicaties op korte en lange termijn, behandeling
  • kennis van de orale complicaties van diabetes, en van de relatie tussen diabetes en parodontitis
  • inzicht in het belang van wederzijdse informatievoorziening en samenwerking tussen enerzijds tandarts en mondhygiënist en anderzijds huisarts en internist
Auteur: 

dr. V.E.A. Gerdes

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00