Tijdelijke voorzieningen en implantologie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Bij implantologie in partieel dentate gevallen, worden implantaten gebruikt om een verloren gegaan of ontbrekend element te vervangen. De reden dat mensen kiezen voor een implantaat is veelal omdat ze het niet wenselijk vinden om zonder het betreffende element door het leven te moeten gaan. Om dezelfde reden is het voor te stellen dat het niet prettig is om tijdens een eventueel langdurig implantologie traject zonder dit element te moeten functioneren.

Als tandarts-implantoloog met een verwijspraktijk voor implantologie en restauratieve tandheelkunde merkt de docent vaak op dat mensen opzien tegen deze fase, of er tenminste de meeste vragen over hebben. Mensen zijn in de regel bang om in hun woorden “voor paal” te lopen. Ze willen dus het liefst dat alle geplande behandelingen worden uitgevoerd zonder dat ze daarbij een bepaalde periode met een hiaat in hun mond zitten. Omdat het doel van goede zorg verlenen niet alleen het eindresultaat is, maar omdat ook de route daar naartoe van belang is, worden in deze cursus het belang en de verschillende opties van de tijdelijke voorzieningen rond een implantaatbehandeling besproken.

Een goede tijdelijke voorziening draagt in grote mate bij aan het bereikte eindresultaat (door bijvoorbeeld de weke delen te ondersteunen) en ervaring leert dat het voor de patiënt in belangrijke mate invloed kan hebben op hoe comfortabel een dergelijk behandeltraject wordt ervaren.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet uw wat de verschillende keuzes voor 'timing of implant placement' zijn
 • heeft u inzicht in de voor- en nadelen van uitneembare tijdelijk voorzieningen
 • kunt u de afweging maken of en wanneer een etsbrug geïndiceerd is en welke materialen daartoe beschikbaar zijn
 • heeft u kennis van CAD/CAM gefreesde (PMMA) tijdelijke voorzieningen
 • weet u wat de basisprincipes van een goede tijdelijke kroon op implantaten zijn

Docent

 • W. Derksen

  Wiebe Derksen is in 2010 als tandarts (Cum Laude) afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2012 startte hij een promotietraject op het ACTA naar digitalisering in de implantologie. In dezelfde periode ronde hij de 3-jarige postgraduate opleiding Orale-Implantologie en Prothetische Tandheelkunde af. In 2013 ontving hij de ITI-Clinical Research Grant voor dit promotie onderzoek en won in 2015 de eerste prijs bij de “3M European Talent Award” in de catogorie ‘scientific research’. Daarnaast is hij is coauteur van de ITI-consensus reviews van 2013 én 2018 over de toepassing Guided Surgery en 3D planning. Zijn huidige expertise en onderzoek richt zich op de digitale worklow, abutmentkeuzes en CAD/CAM-restauraties en hij geeft nationaal en internationaal regelmatig voordrachten over deze onderwerpen. Daarnaast voert hij een algemene- en verwijspraktijk voor restauratieve tandheelkunde en implantologie: Tandartspraktijk Rijnzigt in Arnhem.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten