Beroepsgeheim

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsassistenten.
 • Ruim 30 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Jij als tandartsassistent hebt te maken met beroepsgeheim. Met wie mag je medische informatie delen? In deze cursus wordt ingegaan op de wettelijke beroepsgeheimregels. Shirin vertelt over de leeftijdscategorieën van minderjarige patiënten, die bepalend zijn voor de vraag of het beroepsgeheim naar de ouders toe geldt. Ook is van belang te weten wie de vertegenwoordiger is van een meerderjarige patiënt omdat ten opzichte van anderen een geheimhoudingsplicht bestaat. Daarnaast worden er ook casussen besproken die vertellen wat je moet/kan doen in bijzondere gevallen: wanneer bijvoorbeeld de politie informatie wilt of een toezichthoudende instantie als IGJ inzage wenst te krijgen in een medisch dossier. In deze cursus krijg je alle antwoorden op alle vragen met betrekking tot beroepsgeheim.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • uitleggen wat geheimhoudingsplicht inhoudt, onder meer ten opzichte van collega’s, politie/justitie, toezichthouders als IGJ en zorgverzekeraars.
 • vertellen in hoeverre de geheimhoudingsplicht geldt tijdens klachtprocedures.
 • omgaan met beroepsgeheim in geval van minderjarige patiënten.
 • aangeven wanneer er aan een verzoek van de patiënt, om een verklaring af te geven, mag of moet worden voldaan.

Docent

 • mr. drs. S. Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsassistenten.
 • Ruim 30 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten