Morbide obesitas en bariatrie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor verpleegkundig specialisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 15,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas (bron: Volksgezondheidenzorg.info). Er is een toename te verwachten van obesitas-gerelateerde comorbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie, slaapapnoe, infertiliteit, gewrichtsproblematiek en kanker. De stijgende prevalentie van obesitas en de daarmee gepaard gaande comorbiditeit vormen een toenemende belasting van ons zorgstelsel en vereisen effectieve therapie.

Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Een deel van de patiënten neemt zelf dit initiatief, maar ook een groot deel krijgt dit advies van een internist, longarts, (orthopedisch) chirurg, psychiater of fertiliteitsarts. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de (morbide) obese patiënt zelf?

Kosteneffectiviteit is belangrijk voor de overheid, maar minder belangrijk voor de patiënt. De patiënt, de chirurg en de andere specialisten concentreren zich met name op alle voordelen van de ingreep. De huisarts is bij uitstek degene die met de patiënt kan onderzoeken of deze operatie op dit moment gewenst is. Veel huisartsen willen deze taak graag op zich nemen, maar hebben soms te weinig kennis van en ervaring met deze materie. In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts makkelijker te maken om de patiënt te begeleiden. Hierbij zullen zowel de besluitvorming tot bariatrie, de verwijzing, de operatie zelf met de mogelijke complicaties, het multidisciplinaire begeleidingstraject als de postoperatieve (levenslange) controles van de patiënt worden belicht.
In deze cursus worden de NHG-Standaard Obesitas, de zorgstandaard Obesitas en de multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas als uitgangspunt genomen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Let op: de cursus is ingestoken voor huisartsen maar wordt nu ook aangeboden voor verpleegkundig specialisten, omdat de content van toegevoegde waarde kan zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • hebt u uw kennis over de prevalentie, diagnostiek, behandeling en verwijzing van morbide obese volwassenen aangevuld
 • bent u extra alert op het herkennen van morbide obesitas en de bijbehorende comorbiditeit
 • bent u zich meer bewust van uw eigen gevoelens betreffende morbide obese patiënten en bariatrische chirurgie
 • bent u in staat om morbide obesitas op een voor u en de patiënt prettige manier bespreekbaar te maken
 • neemt u de patiënt met extreem overgewicht serieus en hebt u inzicht in de impact die morbide obesitas heeft op zijn/haar leven
 • hebt u uw definitie van een succesvolle behandeling van morbide obesitas aangepast
 • bent u in staat de voor- en nadelen van bariatrie met de patiënt te bespreken
 • bent u in staat de patiënt in te lichten over de inhoud en het nut van het intensieve multidisciplinaire traject voor en na de ingreep
 • hebt u een duidelijk beeld over de verwijsmogelijkheden voor bariatrie in uw werkgebied
 • hebt u uw kennis over de levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep aangevuld

Docent

 • drs. F. Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. A. Duinkerken

  Anthe Duinkerken is als waarnemend huisarts werkzaam in de regio Rotterdam. Zij volgde haar opleiding (geneeskunde en huisartsgeneeskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het werken in verschillende huisartspraktijken is zij ook werkzaam als docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor verpleegkundig specialisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten