Cursusinformatie

Toetsgroep Datalekken

Informatie: 

Onder een toetsgroep wordt verstaan een vaste groep apothekers die regelmatig bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk met als doel door middel van intercollegiale feedback het klinisch farmaceutisch denken en handelen te bevorderen.

U kunt op deze pagina begeleidend materiaal downloaden om een bijeenkomst te faciliteren. Dit materiaal bestaat uit een hand-out en een bijbehorende powerpointpresentatie.

Aanvrager

De coördinator van de toetsgroep dient vooraf accreditatie aan te vragen in PE-online. De coördinator dient hiervoor in PE-online een account aan te vragen als aanbieder en vervolgens de toetsgroep na het verkrijgen van autorisatie aan te melden onder de categorie nascholing met fysieke bijeenkomst(en)/accreditatie per bijeenkomst. Dit loopt dus niet via CME-Online.

 

Aanvraagtermijn

Bij accreditatieaanvragen voor de beoordeling van een toetsgroep geldt een termijn van 8 weken voor de 1e uitvoeringsdatum. Accreditatieaanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.

 

Beoordelingscriteria / voorwaarden

Uitgangspunt is dat de toetsgroep het klinisch farmaceutisch handelen binnen het beroep van apotheker centraal stelt. Per bijeenkomst worden minimaal 2 casus ingebracht. De deelnemers stellen op gestructureerde wijze verhelderende vragen aan de inbrenger en geven om beurten hun analyse, opvattingen, vragen, voorstellen en oplossingen m.b.t. de casus. De inbrenger trekt conclusies en bespreekt leerpunten en de verdere aanpak.

 

De volgende zaken zijn van belang:

 • De toetsgroep heeft vaste leden: minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers, waarvan minimaal 4 geregistreerd staan als openbaar apotheker.
 • De toetsgroep komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld jaarplan.
 • Minimaal 3 en maximaal 6 bijeenkomsten per jaar van minimaal 2 uur per sessie.
 • De toetsgroep moet getraind zijn in het bespreken van patiëntcasuïstiek of onder begeleiding staan van een aantoonbaar bekwame gespreksleider*.
 • Per bijeenkomst wordt de aanwezigheid van deelnemers vastgelegd door middel van een handtekening op de presentielijst.
 • Desgevraagd dienen de gebruikte casuïstiek en uitkomsten van de toetsgroep ter inzage te worden overlegd aan de CvD.

 

Indeling op competenties

Vaste indeling op de competenties:

 • 80% farmaceutisch handelen
 • 20% kennis en wetenschap.

 

Urentoekenning 2 uur per bijeenkomst.

 

Bewijsvoering en toekenning van accreditatie

De coördinator voert per toetsgroepbijeenkomst op basis van een bewijs van deelname (presentielijst) in PE-Online de naam + BIG-nummer in van de openbaar apothekers die deel hebben genomen.

 

* De gespreksleider is opgeleid en/of ervaren in het begeleiden van toetsgroepen. De gespreksleider structureert de bijeenkomsten en vat waar nodig de inbreng van deelnemers samen.

6 april 2021
Leerdoelen: 

Na afloop van de bijeenkomst:

 • weet u wat een datalek is
 • kent u de inhoud van de Meldplicht Datalekken
 • kent u de regels die gelden voor het melden van datalekken en kent u de procedures hoe te handelen bij een datalek
 • kent u de algemene regels voor zorgvuldige omgang met privacygevoelige patiëntgegevens
 • bent u in staat veilige overdracht van medicatiegegevens te realiseren 
 • kunt u de deskundigheid van uw team bevorderen m.b.t. kennis over datalekken 
Docent: 

L. Saou

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00