Cursusoverzicht

Geaccrediteerd door

Legenda

F
Farmaceutisch handelen
C
Communicatie
S
Samenwerking
K
Kennis en wetenschap
M
Maatschappelijk handelen
O
Organisatie
P
Professionaliteit

Redactieraad

drs. C. Hoonhout, openbaar apotheker, bestuurslid VJA
prof. dr. A.K Mantel-Teeuwisse, hoogleraar Farmacie UU
drs. F.A.C. van Opdorp, openbaar apotheker
drs. M. van der Plas, apotheker, manager operations BENU apotheken

StiPCO

De punten voor cursussen met StiPCO-subsidie van de KNMP zijn vermeld in het cursusoverzicht.

Toetsgroepen

Bedrijfsvoering en personeelsbeleid

Medicatieveiligheid

Farmacologie

Kwetsbare ouderen

Hart en longen

Urologie en nefrologie

Endocrinologie en metabolisme

Huid en zintuigen

Infectieziekten

Neurologie

Bewegingsapparaat

Geestelijke gezondheidszorg en gedrag

Gastro-intestinale aandoeningen

Gynaecologie en obstetrie

Medicatiebeoordeling deel A1 - verplichte voorbereiding voor groepsnascholing dag 1

Medicatiebeoordeling deel A2 - verplichte voorbereiding voor groepsnascholing dag 2

Medicatiebeoordeling deel B - bij voorkeur volgen voor dag 2

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00