Cursusinformatie

Diabetes Mellitus type 1

Informatie: 

Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis die wordt gekenmerkt door hyperglykemie veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline.
Diabetes mellitus wordt geclassificeerd op basis van etiologie. De belangrijkste soorten zijn diabetes mellitus type 1 (DM1) en diabetes mellitus type 2 (DM2). 
Van de volwassenen met diabetes mellitus heeft ongeveer 10% DM1, van kinderen met diabetes heeft 98% DM1. Onderzoek heeft aangetoond dat de incidentie van DM1 (en ook DM2) onder kinderen in de nabije toekomst flink zal stijgen. 
De komende jaren zal het aantal patiënten met diabetes mellitus enorm toenemen. 
De overheid verwacht dat de bestaande zorgstructuren niet in staat zullen zijn om alle diabetespatiënten goede zorg te verlenen en stimuleert daarom de vorming van zogenoemde diabeteszorggroepen. In deze zorggroepen levert een multidisciplinair samengestelde groep van zorgaanbieders de diabeteszorg en kunnen zorgverzekeraars zich committeren aan de inkoop van zorg bij een diabeteszorggroep. 
In de zorgstandaard ‘Diabetes mellitus type 1’ is farmaceutische hulp opgenomen. 
Om binnen deze ontwikkelingen de rol van de apotheker te definiëren, is de KNMP-richtlijn ‘Diabetes’ ontwikkeld. Gedegen kennis over diabetes mellitus is voor iedere openbare apotheker een noodzakelijke voorwaarde voor een goede beroepsuitoefening.
In deze cursus leert u hoe vaak DM1 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen zijn, wat de oorzaken zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. 
Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM1 en aan de (langetermijn)complicaties van de ziekte. 
Vervolgens komt de behandeling met insuline uitgebreid aan bod en de rol van de apotheker bij de begeleiding van patiënten met DM1. Ook wordt kort aandacht besteed aan andere behandelmethoden.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%
Communicatie 20%
Samenwerking 40%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover .

Preview video: 

 

30 november 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u als apotheker een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en begeleiding van patiënten met DM1
  • kent u de verwachte veranderingen in de epidemiologie van diabetes mellitus
  • kent u de uitgangspunten voor bepaling van het insulineregime bij patiënten met DM1
  • bent u alert op interacties tussen insuline en andere geneesmiddelen
  • kunt u de HbA1c-waarde interpreteren
  • kent u de langetermijncomplicaties van diabetes en kunt u patiënten adviseren hoe deze kunnen worden vertraagd/voorkomenkent u de symptomatologie en diagnostiek van DM1
  • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en andere hulpverleners voor de gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn  
Docent: 

drs. P. Adhien

Naast zijn werkzaamheden als openbaar apotheker te Rotterdam is drs. P (Prem) Adhien ook verbonden als docent bij vakgroep Epidemiologie en Klinische Farmacologie bij Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar hij onderwijs verzorgt op het gebied van epidemiologie en farmacotherapie aan Master Physician Assistant (MPA). Prem Adhien is voorzitter van de KNMP SIG-Diabetes en lid van de NDF, waar hij deelneemt aan twee werkgroepen, namelijk Richtlijnen en Kennis & Opinie.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00