Pssst...privacy!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Mede door digitalisering van allerlei (overheids)diensten, het steeds makkelijker kunnen delen van gegevens en foto’s op allerlei sociale media, het gebruik van (digitale) klantenkaarten, internetbankieren en online winkelen is er continue aandacht voor onze privacy en de mogelijke schending daarvan.

 

Ook privacy in de gezondheidszorg, waaronder de apotheek, staat in de belangstelling. In onderzoeken naar de tevredenheid van patiënten, is privacy een vast onderdeel geworden.

De ontwikkeling van de elektronische gegevensuitwisseling, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP), heeft specifieke vraagstukken opgeleverd over de bescherming van patiëntgegevens.

De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als ten aanzien van zichzelf als persoon. Wat is privacy eigenlijk en hoe moet je hiermee omgaan in de apotheek?

 

Het voldoen aan de wet- en regelgeving en wensen van de patiënt op het gebied van privacy is vaak ingewikkeld. Voorbeelden waar apothekersassistenten vaak mee worstelen zijn:

 • Als een ziekenhuis belt en vraagt om medicatiegegevens, mag je die dan doorgeven?
 • Mag je een medicatieoverzicht meegeven aan de dochter van de hoogbejaarde meneer X?
 • Hoe informeer je een patiënt aan de balie zonder dat andere aanwezigen mee kunnen luisteren?

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de omgang met privacygevoelige gegevens en de dilemma’s waar je als apothekersassistent mee geconfronteerd kunt worden. Ook de privacy van de patiënt aan de balie wordt besproken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden tips, trucs en adviezen gegeven om de privacy voor de patiënt te verbeteren.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek
 • ben je je bewust van de gevolgen van het niet opvolgen van deze bepalingen
 • ben je in staat om de regels op een integere en patiëntgerichte wijze in de apotheek toe te passen
 • kun je vragen van patiënten met betrekking tot privacy beantwoorden

Docent

 • mr. Jurriane Rendering

  Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is ruim 25 jaar betrokken geweest bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang