Toeval of niet: inzicht in epilepsie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Epilepsie behoort tot de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. De vorm van de aanvallen verschilt. De verschijnselen van een epileptische aanval worden bepaald door de locatie van de neuronen die ontladen en de mate en snelheid van verspreiding van de neuronale ontlading. Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben. In de helft van de gevallen komt bij onderzoek geen oorzaak aan het licht. Dan is sprake van een verhoogde aanleg. De aandoening kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal in de kindertijd. De meest gangbare manier om epilepsie te behandelen is met anti-epileptica. Deze geneesmiddelen genezen de ziekte niet, maar onderdrukken de meeste aanvallen.

Hoe kunt u als huisarts onderscheiden of de patiënt verwezen zal moeten worden naar de neuroloog? En hoe kunt u uw patiënt op de langere termijn begeleiden rondom de medicatie? In deze cursus komt dit allemaal aanbod.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie, pathofysiologie en etiologie van epilepsie beschrijven
 • kunt u uitleggen hoe epileptische aanvallen zich kunnen uiten bij verschillende personen
 • kunt u de diverse behandelmogelijkheden van epilepsie benoemen
 • kunt u de vrouwelijke patiënt adviseren over epilepsie en anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en borstvoeding
 • kunt u, samen met de apotheker, een patiënt met epilepsie coachen bij het gebruik van zijn medicatie

Docent

 • dr. Jurgen Schelhaas MD, PhD

  Jurgen Schelhaas is neuroloog en verbonden aan het SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland), een derdelijns instelling voor patiënten met een complexe vorm van epilepsie. Hij is gepromoveerd aan het RadboudUMC op de erfelijke aandoeningen van de kleine hersenen. Binnen de epilepsie is zijn aandachtsgebied genetica van epilepsie en epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over de behandeling van epilepsie. In 2017 en in 2018 was hij betrokken bij twee succesvolle aanvragen met als onderwerp: van 'gissen en missen' naar een patiëntgericht behandeling voor genetisch bepaalde, refractaire epilepsieën: de inzet van de pluripotente stamceltechniek.

   

   

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang