Sarcopenie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

In de dagelijkse zorg voor de oudere patiënt wordt u nogal eens geconfronteerd met ouderen die in korte tijd een snelle fysieke achteruitgang laten zien. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen na een periode van griep of na een ziekenhuisopname. Deze achteruitgang kan dusdanig ernstig zijn dat de zorgbehoefte hierdoor sterk toeneemt, met de nodige negatieve gevolgen.

Een snelle afname van spierkracht en spiermassa, ook wel aangeduid met de term sarcopenie, is hier mogelijk een verklaring voor. Ondanks het feit dat sarcopenie een veel voorkomend probleem is, wordt de diagnose in de dagelijkse praktijk vaak niet gesteld. Hierdoor wordt de kans gemist om negatieve gevolgen van sarcopenie zoals functieverlies, verlies van kwaliteit van leven en complicaties tegen te gaan.

In deze cursus gaan we dieper in op het ontstaan van sarcopenie, de prevalentie en de negatieve gevolgen. Ook de samenhang met kwetsbaarheid en ondervoeding komt aan bod. Tevens krijgt u praktische tools aangereikt om de diagnose sarcopenie te stellen en hoort u over de beste behandelstrategieën.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de belangrijke mechanismen in het ontstaan van sarcopenie
 • bent u bekend met de negatieve gevolgen van sarcopenie
 • weet u hoe sarcopenie, kwetsbaarheid en ondervoeding met elkaar samenhangen
 • weet u hoe de diagnose sarcopenie gesteld wordt
 • bent u bekend met de laatste diagnostische meetmethoden en –instrumenten waarmee de diagnose sarcopenie gesteld kan worden
 • weet u waaraan een effectieve behandeling van sarcopenie minimaal moet voldoen

Docent

 • dr. Walther Sipers

  Walther Sipers is sinds 2004 als klinisch geriater werkzaam bij het Zuyderland Medisch Centrum. Hij is tevens al vele jaren SCEN-arts en sinds 2015 opleider klinische geriatrie. Bovendien is hij stagebegeleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Naast de dagelijkse patiëntenzorg en het vervullen van de rol als opleider doet hij klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft in januari 2021 zijn proefschrift ‘Sarcopenia in hospitalized geriatric patients. Prevalence, diagnosis and consequences’ met succes verdedigd. Tevens is hij in 2023 namens de NVKG afgevaardigd als voorzitter van de werkgroep met de opdracht ontwikkeling van de richtlijn ondervoeding en sarcopenie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang