Reumatische aandoeningen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Nascholing voor huisartsen door reumatologen is traditioneel gericht op kennisoverdracht over reumatoïde artritis. Andere niet door ongevallen veroorzaakte klachten van het bewegingsapparaat en immuunsysteem worden nauwelijks besproken. Deze cursus richt zich enerzijds op wat kan in de eerste lijn (actieve kennis en vaardigheden voor de huisarts; wanneer en waarom verwijzen) en anderzijds op wat kan in de tweede lijn (passieve kennis over wat de reumatologie additioneel kan).

Deze cursus heeft als doel u als huisarts actuele kennis te geven over de breedte van de patiënten die door Nederlandse reumatologen worden behandeld, zodat u in staat bent uw patiënten, die onder behandeling zijn bij een reumatoloog, goed te begeleiden. Daarnaast beoogt de cursus u de signalen te kunnen laten herkennen die aanleiding zijn om verwijzing naar een reumatoloog met de patiënt te bespreken. Hiertoe zal per groep aandacht worden geschonken aan: alarmsignalen, grenzen van de diagnostiek en behandeling door de huisarts; wat kan de reumatoloog bij patiënten die verwezen worden wel bieden ten aanzien van diagnostiek en behandeling. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u meer kennis van de verschillende reumatische aandoeningen
 • bent u vaardig in het herkennen van de signalen, de voordelen en de beperkingen die aanleiding kunnen zijn de patiënt door te verwijzen naar de reumatoloog
 • kunt u een goed gefundeerd gesprek voeren met de patiënt over verwijzing naar de reumatoloog
 • begrijpt u wat de impact is voor de patiënt van de benoemde reumatische aandoeningen en de behandeling daarvan

Docent

 • prof. dr. Mart van de Laar

  Mart van de Laar is opgeleid tot internist-reumatoloog in Utrecht en Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 
  Van de Laar is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op patiëntgerapporteerde uitkomstmaten en kwaliteit van zorg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang