Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Een expliciete wilsbekwaamheidsbeoordeling kan een ingrijpende interventie zijn. Het beoordelen van de wilsbekwaamheid heeft grote impact op de cliënt en moet worden gezien als laatste redmiddel. In veel gevallen is een expliciete beoordeling niet nodig en zijn er andere mogelijkheden om iemand te ondersteunen in diens beslisvaardigheid.

Deze cursus is opgezet met als basis de handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid ondersteunen en beoordelen. Verder wordt in deze cursus uitgelegd wanneer een expliciete wilsbekwaamheidsbeoordeling nodig is en wat de alternatieven zijn. Ook wordt u meegenomen in hoe zo’n beoordeling er nu uit ziet, onder andere aan de hand van casuïstiek. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u de ondersteuningsbehoefte(n) signaleren bij het nemen van beslissingen.
 • Kunt u beslissingsondersteuning bieden.
 • Bent u op de hoogte van wat u moet afwegen om te beoordelen of een expliciete wilsbekwaamheidsbeoordeling echt nodig is.
 • Bent u in staat om wilsbekwaamheid te kunnen beoordelen.

Docent

 • dr. Susanne de Kort

  Susanne de Kort is al 10 jaar specialist ouderengeneeskunde en daarvoor gepromoveerd in de medische ethiek. Namens Verenso mocht De Kort meewerken aan de SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en Wilsbekwaamheid. Het proces van het komen tot deze handreiking duurde 3 jaar en De Kort heeft het idee bijgedragen te hebben aan revolutionaire inhoud. Het wordt echt omdenken om iemand zoveel mogelijk mee te nemen in lastige beslissingen en een wilsbekwaamheidsbeoordeling te zien als laatste redmiddel. In de handreiking worden ook argumenten gegeven voor wanneer je gevraagd wordt iemands wilsbekwaamheid te beoordelen om hier dan eventueel onderbouwd vanaf te zien. De Kort werkt op dit moment 2 dagen in een eerstelijnsbehandelpraktijk en 2 dagen als coördinator van de kaderopleiding geïntegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde, beiden in Leiden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang