Organisatie van dementiezorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In 2020 is de Zorgstandaard Dementie herzien. Hierin wordt een visie uiteengezet voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie vormt het uitgangspunt van deze cursus. Aan bod komen de drie fasen van dementie, waarbij we aandacht besteden aan het proces van Advance Care Planning.

Het gaat op de reis van de patiënt en diens naasten continu om preventie en veiligheid en dus het voorkómen van onnodige achteruitgang, verlies van zelfstandigheid, overbelasting van mantelzorgers, complicaties, medicatiegebruik, ziekenhuisverwijzingen, crisissituaties. Het betreft ouderen met dementie thuis, in kleinschalige woonvormen, in het ziekenhuis; daar waar over de muren eenduidige medische coördinatie moet plaatsvinden. Vragen die in deze cursus aan de orde komen zijn:

 • Hoe kan de medische coördinatie over netwerkzorg het beste worden gevoerd?
 • Welke taakherschikking is mogelijk?
 • Hoe verloopt het multidisciplinaire samenwerkingsproces?
 • Wat is de rol van experts zoals de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde en de ouderenpsychiater? 


Ook gaat het om samenwerking met het sociaal domein en de inrichting van wijkzorg als onderdeel van de dementievriendelijke gemeente. Een huisarts, specialist ouderengeneeskunde en een geriater schuiven aan om hierover samen in gesprek te gaan.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u welke fasen van dementie er worden onderscheiden in de Zorgstandaard Dementie
 • herkent u signalen die kunnen wijzen op een dementieel beeld
 • bent u zich bewust van het belang van Advance Care Planning
 • weet u wanneer en met wie u de samenwerking kunt zoeken om tot een optimaal begeleidingstraject te komen

Docent

 • drs. Françoise Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

 • drs. Amnon Weinberg

  Amnon Weinberg is specialist ouderengeneeskunde, SCEN-arts en Wzd-functionaris, met aandachtsgebieden dementie, Korsakov en palliatieve zorg. Tot 2020 was hij werkzaam bij Rivas Zorggroep Gorinchem e.o. als consulent ouderengeneeskunde vanuit Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum in het Beatrixziekenhuis en huisartsenpraktijken. Tevens was hij lid van het palliatief team van het Beatrixziekenhuis en het regionaal palliatief team Waardenland. Momenteel is hij werkzaam in de regio Gooi en Eemland in diverse zorgvilla’s en in huisartsenpraktijken.

  Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij met publicaties en presentaties een actieve landelijke bijdrage geleverd aan de ketenzorg en netwerkzorg voor ouderen, de ontwikkeling van de Zorgstandaard Dementie (Vilans), de profilering en positionering van het vakgebied ouderengeneeskunde, KNMG-beleid palliatieve zorg en SCEN, VWS digitale zorg.

 • drs. Marloes Romijn

  Marloes Romijn is werkzaam als klinisch geriater in het Meander Medisch centrum in Amersfoort. Haar opleiding tot klinisch geriater volgde ze in het UMC Utrecht en het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar haar liefde voor het diagnosticeren van gewone en bijzondere geheugenziekten is ontstaan. Hier publiceerde zij ook enkele artikelen over. Daarnaast is zij gespecialiseerd in proactieve zorgplanning en palliatieve zorg. Zij maakt deel uit van het palliatief advies team van het Meander Medisch centrum. Ze neemt deel in werkgroepen die als doel hebben om proactieve zorgplanning vorm te gaan geven zowel transmuraal als intramuraal.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang