Passende zorg voor de parkinsonpatiënt

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

De ziekte van Parkinson is genoemd naar de Engelsman James Parkinson die deze ziekte heeft ontdekt. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor kunnen deze cellen geen dopamine meer aanmaken. En dopamine is juist nodig om soepel te kunnen bewegen en lichaamsbewegingen onder controle te houden. Het gevolg is: veranderingen in bewegingen, uiterlijk en gedrag.

 

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. De ziekte brengt voor veel patiënten lichamelijke, maar ook geestelijke beperkingen met zich mee. Het beloop is progressief. Genezing is (nog) niet mogelijk, maar er zijn wel medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden, waardoor de kwaliteit van het leven van de parkinsonpatiënt verbetert.

 

Voor geen enkele patiënt is het beeld van de symptomen hetzelfde. Daarnaast hebben veel parkinsonpatiënten ook bijkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressies en slaapstoornissen. Bij de behandeling van Parkinson en de bijkomende aandoeningen wordt veel medicatie voorgeschreven.
Omdat parkinsonpatiënten hun medicatie via verschillende wegen krijgen voorgeschreven, speelt de apotheek een belangrijke rol bij de medicatiebewaking. Als apothekersassistent signaleer jij vaak als eerste interacties en contra-indicaties. Zo kun je, in overleg met de apotheker en de behandelend arts, ervoor zorgen dat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt. Ook kun je, als het innemen van medicatie niet meer zo goed lukt, helpen met het zoeken naar praktische oplossingen.

 

In deze cursus krijg je achtergrondinformatie over de ziekte van Parkinson en de kenmerkende symptomen. We gaan in op het verschil tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonisme; de risicofactoren; hoe vaak het voorkomt en de verschillende typen parkinsonpatiënten. De diagnostiek en de niet-medicamenteuze behandeling komen kort aan de orde, waarna de medicamenteuze behandeling en de daarbij behorende voorlichting aan de patiënt uitgebreid worden besproken.

Het risico op de ziekte van Parkinson neemt toe met de leeftijd. De aandoening ontwikkelt zich vooral op oudere leeftijd (ongeveer 80% van de patiënten met de ziekte van Parkinson is ouder dan 65 jaar) en het voorkomen (de prevalentie) zal door de vergrijzing flink gaan toenemen. Dit betekent dat je ook in de apotheek veel vaker te maken zult krijgen met parkinsonpatiënten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van de ziekte van Parkinson. Je bent bekend met de medicatie bij de ziekte van Parkinson en hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met de ziekte van Parkinson.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang