COPD en goede farmaceutische patiëntenzorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Deze cursus gaat over COPD. Deze Engelse afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructieve longziekten. 

Bij COPD zijn de kleine vertakkingen in de luchtwegen in de loop van de jaren beschadigd, waardoor de longen niet meer goed functioneren. Mensen met COPD hoesten veel, zijn kortademig en geven slijm op. Door deze klachten hebben zij een duidelijk verminderde kwaliteit van leven, zowel op fysiek, sociaal als emotioneel terrein. Wanneer er niets gedaan wordt, neemt de kwaliteit van leven in de loop van de tijd steeds verder af. Uiteindelijk zijn patiënten met COPD tot bijna niets meer in staat en overlijden. COPD beïnvloedt ook het psychosociaal functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid.

Chronische obstructieve longaandoeningen vormen wereldwijd een belangrijke oorzaak van chronische ziekte en sterfgevallen. In Nederland hebben ruim 600.000 mensen de diagnose COPD.

In deze cursus wordt behandeld hoe een arts de diagnose stelt, wat de achterliggende oorzaak (pathofysiologie) van COPD is, hoe vaak het voorkomt, wat de klachten zijn en hoe COPD wordt behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen COPD en astma.

Het geven van voorlichting en het overdragen van kennis zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, richt de voorlichting zich ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden. Als apothekersassistent kun je hier zeker een bijdrage aan leveren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van de behandeling van patiënten met COPD en weet je welke geneesmiddelen er worden gebruikt. Hierdoor kun je op klantgerichte wijze adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met COPD.

In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • wat het ziektebeeld COPD inhoudt
 • wat het onderscheid met astma is
 • op welke manier een gezonde levensstijl van invloed kan zijn op de klachten van COPD
 • welke geneesmiddelen tegen COPD door de apotheek worden verstrekt
 • op welke manier longaanvallen (periodes waarin de toestand opeens erg verslechtert) worden behandeld
 • op welke manier je goed gebruik van inhalatoren kunt bevorderen

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

 • dr. Kirsten Koehorst - ter Huurne

  Dr. Kirsten Koehorst - ter Huurne is Apotheker Specialist bij Maatschap Apotheken Haaksbergen. Zij is o.a. eindverantwoordelijk voor de dagelijkse receptgang en de HKZ-certificering. 
  Zij is gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het onderwerp 'Therapietrouw van inhalatiemedicatie bij COPD: voorspellers en uitkomsten'. Ook neemt zij deel aan diverse werkgroepen binnen de Twentse Apothekers Organisatie en is lid van de Special Interest Groep (SIG) Long van de KNMP. Daarnaast is zij freelance docent op het gebied van Astma/COPD.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang