Neurologische problematiek in de palliatieve fase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van belang, temeer omdat het hierbij veelal gaat om symptomen die door zowel de patiënt als zijn omgeving als zeer bedreigend worden ervaren. Denk hierbij aan het optreden van insulten, uitvalsverschijnselen, gedragsproblematiek, pijn en/of angst. Symptomen die stuk voor stuk een forse lijdensdruk met zich mee kunnen brengen voor patiënten en hun naasten. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de huisarts vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de symptomatologie behorend bij hersenmetastasen en bij een (dreigende) dwarslaesie
 • kunt u de symptomen van hersenmetastasen en een (dreigende) dwarslaesie diagnosticeren
 • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten in de laatste levensfase
 • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij patiënten met hersenmetastasen en bij patiënten met een (dreigende) dwarslaesie
 • kunt u de patiënt en zijn familie, en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden en de symptomen van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie

Docent

 • drs. Piet van Leeuwen

  Drs. P.W. van Leeuwen  is sinds 1980, aansluitend aan zijn huisartsenopleiding, actief geweest als verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hij vervulde daarbij ook managementfuncties. Hij was verbonden aan de indicatiecommissie van de stad Utrecht en aan het project wachtlijstservice rond dementerende thuiswonende ouderen. In 2000 maakte hij de overstap naar de palliatieve zorg als consulent van het PalliatieTeam Midden-Nederland en als hospice-arts van de Johannes Hospitia in Vleuten en Wilnis. Daarnaast was hij groepsbegeleider bij de opleiding van verpleeghuisartsen (GERION) en gastdocent rond thema’s uit de palliatieve zorg. Sinds 2007 is hij de vaste palliatief consulent van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij heeft diverse artikelen over palliatieve zorg en ALS geschreven, was redacteur van Pallium en is aan diverse beroepsopleidingen verbonden als docent palliatieve zorg met als specifiek aandachtsgebied ALS. Sinds 2004 is hij auteur van cursussen van CME-Online op het gebied van palliatieve zorg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang