Interculturele palliatieve zorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

De gemiddelde leeftijd van mensen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt, en daarmee de vraag naar palliatieve zorg. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er voorkeuren voor symptoombestrijding die beïnvloed worden door cultuur en/of religie. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen persoonsgerichte zorg en communicatie­vaardig­heden.

In het eerste deel van de cursus komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Het tweede deel bespreekt verschillen in symptoombestrijding.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kunt u culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg noemen
 • bent u bekend met culturele verschillen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde
 • bent u op de hoogte van culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kunt u begrijpelijk communiceren met mensen met een migratieachtergrond over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kunt u culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
 • kunt u inspelen op etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kunt u inspelen op cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase bestaan
 • kunt u het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven

Docent

 • dr. Gudule Boland

  Gudule Boland is strategisch projectleider en adviseur bij Pharos en heeft daar het medicijnprogramma en de palliatieve zorg onder haar hoede. Ze is projectleider van 'In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond' en 'Goed Begrepen. Informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen'. Rode draad in alle werkzaamheden is de aandacht voor sociaal-economische gezondheidsverschillen en voor beperkte gezondheidsvaardigheden.
  Zij werkte voorheen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika met analfabete en laaggeletterde boeren en later voor een groot internationaal programma rond seksuele gezondheid. Zij studeerde sociale geografie van de ontwikkelingsgebieden, waarop zij ook promoveerde in 1997.

 • drs. Jolanda van der Velden

  Jolanda van der Velden is waarnemend huisarts in Breda en is als adviseur werkzaam bij Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Als tropenarts heeft zij in het verleden ervaring opgedaan met werken in andere culturen. Voor Pharos geeft Jolanda trainingen/workshops aan professionals in de zorg met als aandachtspunten zorg aan migranten en laaggeletterden.

   

 • prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

  Maria van den Muijsenbergh (1956) is huisarts en bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij strategisch onderzoeker bij Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, in Utrecht. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de ervaringen van patiënten, naasten en huisartsen met palliatieve zorg door de huisarts (Leiden, 2001) en was copromotor bij de promotie van Fuusje de Graaff over palliatieve zorg aan Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Zij is hoofdaanvrager van het ZonMw-project over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond: ‘In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond’. Haar onderzoek, onderwijs aan studenten geneeskunde en nascholing aan huisartsen en andere hulpverleners richt zich in het algemeen op de zorg voor mensen met een migratieachtergrond en sociaal kwetsbare groepen. Ze verzorgt daarnaast frequent nascholingen en onderwijs op het gebied van interculturele communicatie, gezondheidsverschillen en palliatieve zorg voor migranten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang