Ileus in de palliatieve fase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. Het is daarbij mogelijk dat merendeels of uitsluitend op grond van eigen onderzoek een beleid tot stand komt dat goede palliatie biedt voor de klachten van de patiënt zonder inzet van middelen en methodieken die in de klinische setting voor handen zijn. Doorslaggevend zijn de eigen kennis en kunde, en die behoren up-to-date te zijn. Dit geldt zeker ook voor kennis over de diagnostiek en het beleid bij een ernstige complicatie, zoals een ileus bij een patiënt in de palliatieve fase. Een ileus veroorzaakt namelijk ernstige lijdensdruk, zeker bij iemand die al in een matige en kwetsbare conditie verkeert. Snel en accuraat optreden in een dergelijke situatie mag daarom worden verwacht. Deze cursus helpt de specialist ouderengeneeskunde om vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet te treden. De tekst van deze cursus is gebaseerd op de meest recente VIKC-richtlijn Ileus, versie 3.0.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de prevalentie van een ileus
 • kunt u een ileus diagnosticeren
 • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze complicatie belastend is voor een patiënt in de laatste levensfase
 • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij een patiënt met een ileus
 • kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de oorzaak en gevolgen van een ileus en over de achtergronden van het ingestelde beleid

Docent

 • drs. Annemarie den Dulk

  Drs. A. den Dulk is specialist ouderengeneeskunde (SO) en kaderarts palliatieve zorg. Ze werkt als SO en hospice-arts in hospice Marianahof/Avoord in Etten-Leur. Annemarie is al jaren lid van het Palliatief Netwerk Stadsgewest Breda en verzorgt geregeld onderwijs op themabijeenkomsten van het netwerk. Daarnaast is ze sinds eind 2016 voorzitter van Stichting PalliaLiefje en sinds oktober 2017 als consulent en voorzitter verbonden aan het Transmuraal PAT (Palliatief Advies Team) Stadsgewest Breda en redactielid van het tijdschrift 'Pallium'. Ze neemt deel aan verschillende PaTz-groepen in haar regio. Ook binnen haar eigen organisatie geeft ze bijna wekelijks onderwijs over palliatieve zorg aan de verpleging. Ze merkt daarbij dat palliatieve zorg vaak weinig aandacht heeft gekregen in de basisopleiding. Ook voor artsen met weinig ervaring in de palliatieve zorg is kennisdeling en aandacht voor consultatie volgens haar erg belangrijk. Ze is ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase hierdoor zal verbeteren.

 • drs. Piet van Leeuwen

  Drs. P.W. van Leeuwen  is sinds 1980, aansluitend aan zijn huisartsenopleiding, actief geweest als verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hij vervulde daarbij ook managementfuncties. Hij was verbonden aan de indicatiecommissie van de stad Utrecht en aan het project wachtlijstservice rond dementerende thuiswonende ouderen. In 2000 maakte hij de overstap naar de palliatieve zorg als consulent van het PalliatieTeam Midden-Nederland en als hospice-arts van de Johannes Hospitia in Vleuten en Wilnis. Daarnaast was hij groepsbegeleider bij de opleiding van verpleeghuisartsen (GERION) en gastdocent rond thema’s uit de palliatieve zorg. Sinds 2007 is hij de vaste palliatief consulent van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij heeft diverse artikelen over palliatieve zorg en ALS geschreven, was redacteur van Pallium en is aan diverse beroepsopleidingen verbonden als docent palliatieve zorg met als specifiek aandachtsgebied ALS. Sinds 2004 is hij auteur van cursussen van CME-Online op het gebied van palliatieve zorg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang